X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

I samverkan bygger vi hållbar hälsa

31 maj
Bild på Bengt Mattson

Världen är mer sammankopplad än någonsin och hållbar utveckling kan bara förverkligas genom samarbete. Lifs hållbarhetsstrategi ska skapa dialog om hur läkemedelsbranschen kan bidra men också vad som krävs av andra så att vi tillsammans kan driva utvecklingen framåt. Företagen är globala spelare med både möjlighet och skyldighet att bidra till Agenda 2030 och hållbar hälsa i alla länder.

Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål är temat för mina hållbarhetskrönikor under 2022. Så också nu i maj när Lif har lanserat sitt hållbarhetsmanifest och sin hållbarhetsstrategi. Manifestet presenterar nio åtaganden som ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen till långsiktig hållbarhet. Åtagandena spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Strategin fungerar som Lifs vägledande dokument i arbetet nationellt och internationellt. Den beskriver branschens förutsättningar i hållbarhetsarbetet och läkemedelsföretagens betydelse för att Sverige och världen ska uppnå en hållbar utveckling. Förhoppningen är att strategin ska accelerera samhällets omställning genom att staka ut en väg framåt.

Vi har valt titeln ”Hållbar hälsa – ett centralt perspektiv i Agenda 2030” på vår strategi. Den leder tanken direkt till hållbarhetsmål nummer 3 om god hälsa och välmående men vi försöker tydligt beskriva att en lång rad av de övriga globala hållbarhetsmålen har direkta kopplingar till det, och läkemedelsföretagen bidrar på olika sätt till alla dessa måls uppfyllnad.

Hållbarhetsmålet som allt vilar på

En bred samverkan mellan olika intressenter och fungerande partnerskap är helt centralt i arbetet med hållbar utveckling och byggandet av långsiktigt hållbar hälsa för alla. Det är det huvudsakliga fokuset för mål 17 om genomförande och globalt partnerskap. Ambitionen är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det internationella partnerskapet för hållbar utveckling. Och en bred samverkan behövs såklart också lokalt, regionalt och nationellt. Det är bara så vi kan skapa långsiktigt hållbar utveckling och lägga grunden för hållbar hälsa.

I vår hållbarhetsstrategi beskriver vi mål 17 som bottenplattan som alla andra vilar på. Mål nummer 3 – god hälsa och välmående – är det mest prioriterade för läkemedelsbranschen och dit allt vårt arbete syftar. Men utan samverkan och robusta partnerskap blir det omöjligt att uppnå det eller något annat hållbarhetsmål. Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och hållbar utveckling kan bara förverkligas genom samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. Samverkan behöver ske mellan företag, såväl de som konkurrerar inom samma sektor som tvärsektoriellt, samt mellan företag, akademi, civilsamhälle och regeringar.

Sverige har generellt en öppen och positiv hållning till samverkan, internationellt och mellan olika aktörer här hemma. Vårt goda samarbete mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och det offentliga är både en konkurrensfördel för oss och en attraktiv ”role model” för andra delar av världen.

Internationell mobilisering för hållbar hälsa

Det finns skäl att lyfta två delmål under hållbarhetsmål nummer 17 i denna krönika: ”Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället” är ett av huvudskälen till att Lif tagit fram en hållbarhetsstrategi: vi önskar bjuda in alla intressenter till fördjupad dialog om vad läkemedelsbranschen bör, kan och ska göra, men också om hur de själva kan bidra till att hälso- och sjukvården och Life Science-sektorn blir en ledande aktör i omställningen av samhället till långsiktig hållbarhet.

Och det arbetet får inte stanna vid en regiongräns eller inom Sverige utan måste ha ett internationellt perspektiv. Delmål två, ”mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor”, syftar till det. Läkemedelsföretagen är globala spelare och har en stor möjlighet – och därmed också en skyldighet – att bidra till byggande av hållbar hälsa i världens alla hörn. Inte bara i välutvecklade länder med god betalningsförmåga utan också i utvecklingsländer, kanske speciellt i det som brukar klassas som ”låginkomstländer”. Därför är det såklart glädjande att se initiativ som ”Accord for a Healthier World” som presenterades i dagarna av Pfizers koncernchef Albert Bourla på World Economic Forum i Davos.

Pfizer kommer att tillhandahålla alla sina nuvarande och framtida patentskyddade läkemedel och vacciner som finns tillgängliga i USA eller EU till självkostnadspris i 45 låginkomstländer. Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal och Uganda är de första som anslutit till överenskommelsen. Tjänstemän inom hälso- och sjukvården där ska hjälpa till att identifiera och lösa hinder inför utrullningen i alla 45 länderna. Pfizer uppmanar globala ledare och organisationer att gå med i överenskommelsen, så att deras expertis och resurser kan bidra till mer jämlik hälsa och en hälsosammare värld för 1,2 miljarder människor.

Ett initiativ helt i samklang med ambitionerna i Lifs hållbarhetsstrategi och manifest och ett utmärkt exempel på hur vi i samverkan kan bygga hållbar hälsa.

Mer om hållbarhet

Mål 3: God hälsa och välmående

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 

Mer om Lifs hållbarhetsarbete 

Lifs poddserie "Life science och hållbar utveckling"

Goda exempel: Läs om hur läkemedelsföretagen bidrar till de globala målen

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4