X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Apotekens försäljning

Här finns information om den totala försäljningen av läkemedel för både människor och djur på apotek och olika sorters statistik över försäljningen av humanläkemedel, till exempel hur många recept som expedierades förra året.

Ladda ned bild: Apotekens läkemedelsförsäljning (png)

Download picture: Pharmacy sales of pharmaceuticals (png)

 

Den totala försäljningen av läkemedel (human- och veterinärläkemedel) från apotek mätt i AUP uppgick 2022 till 58,1 miljarder kronor vilket var en ökning med 3,9 miljarder kronor (+7,15 %) jämfört med 2021. Regionernas kostnadsökning var lägre eftersom läkemedelsföretagen betalar en återbäring. Lär mer om återbäring här.

Läkemedel som såldes på recept (listpris) uppgick till 40,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,4 miljoner kronor (+6,4 %). Apotekens försäljning av läkemedel inom egenvården (OTC) uppgick till 4,5 miljarder kronor vilket är en ökning med ungefär 450 miljoner kronor (+11,0%). I Apoteksföreningens branschrapport 2023 ser man en fortsatt trend med fallande genomsnittliga priser för receptfria läkemedel men en ökning av volymen (+12,0%).

Försäljningen på rekvisition uppgick till 872 miljoner – en minskning på 68,4 miljoner kronor (-7,3 %). Även för klinikläkemedel betalar läkemedelsföretagen återbäring. Uppgifterna för rekvisitionsförsäljningen har vissa kvalitetsbrister beroende på hur regionerna valt att ordna sjukhusapoteksfunktionen.

Ladda ned bild: Apotekens läkemedelsförsäljning – antal varurader (png)

Download picture: Pharmacy sales – number of dispensings (png)

Under 2022 expedierade de svenska apoteken 82,9 miljoner receptuttag för humanläkemedel som kan omfatta läkemedel för upp till 3 månaders användning. Under samma period dosdispenserades 48 miljoner uttag av läkemedel för upp till 2 veckors användning. Under 2022 hämtade 66% av sveriges invånare ut minst ett receptförskrivet läkemedel.

Ladda ned bild: Apotekens totala läkemedelsförsäljning per invånare (png)

Download picture: Pharmacy sales of pharmaceuticals per capita (png)

Apotekens totala humanläkemedelsförsäljning var 5 443 kronor per invånare under 2022. Jämfört med 2021 är det en ökning med 335 kronor per invånare utan hänsyn tagen till den återbäring som läkemedelsföretagen betalar till regionerna.

Uppdaterad: 20 april