Samarbetsdatabaser

Sök i:

Intresseorganisationer

Patient / närstående

Samarbetsprojekt / utvecklingsprojekt


Om samarbetsdatabaserna

Här kan du läsa mer om läkemedelsföretagens värdeöverföringar till hälso- och sjukvården.

Läkemedelsbranschen har under flera år arbetat målmedvetet med att skapa tydlighet och öppenhet kring läkemedelsföretagens samarbete med intresseorganisationer som exempelvis handikappförbund. Samarbetet redovisas sedan 2005 i LIFs samarbetsdatabas - Sektion Intresseorganisationer.

Våren 2007 tog vi ännu ett steg och öppnade LIFs samarbetsdatabas - Sektion Hälso- och Sjukvård. Denna sektion har upprättats gemensamt av Sveriges läkarförbund och LIF.

I januari 2011 öppnades under Sektion Hälso- och Sjukvård, databasen för Samarbetsprojekt i enlighet med den då reviderade överenskommelsen om information och utbildning av sjukvårdspersonal mellan LIF och SKL.

EFPIA (Europeiska LIF) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar därför vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen skedde i maj 2016, baserat på utbetalningar under 2015. Alla rapporter återfinns i LIFs samarbetsdatabas – Öppen rapportering av värdeöverföringar.

LIFs medlemsföretag ansvarar för att respektive företags avtal / överenskommelser registreras i samarbetsdatabasen. Om du som företag vill registera ett nytt samarbete, görs det på följande länk