X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsföretagen bidrar till ett hållbart samhälle

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål – en färdplan mot en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla till 2030. Läkemedelsbranschen har en viktig uppgift att fylla och Lifs medlemsföretag tar ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Här har vi samlat exempel på hur de bidrar.

För läkemedelsbranschen är mål tre, god hälsa, det område där vi har störst inverkan. Våra 90 medlemsföretag forskar fram nya läkemedel och vacciner som förebygger, diagnosticerar och behandlar sjukdomar och bidrar till en god folkhälsa. Men även inom andra globala mål gör branschens arbete skillnad. De forskande läkemedelsföretagens hållbarhetsarbete spänner över allt från innovation och produktion till distribution och trygg läkemedelsanvändning. För Agenda 2030 och en hållbar utveckling i samhället.

Win-win när Roche öppnar dörrarna för Karolinska Institutets studenter

Varje år tar Roche emot studenter från Karolinska Institutet som får arbeta med projekt som utvecklar hälso- och sjukvården. På så sätt får de möjlighet att praktisera sina kunskaper och knyta kontakter inför arbetslivet. Det bidrar till social hållbarhet genom att stärka den unga generationens möjligheter.

AstraZeneca: Med fokus på ungas psykiska ohälsa

Hälsan har en tung roll i byggandet av ett hållbart samhälle. Eftersom psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem satsar AstraZeneca på att öka kunskapen på området genom en filmserie för gymnasielever. Hittills har den setts av över en miljon tonåringar. 

Trygg tillgång till läkemedel – en förutsättning för en hållbar vård

AbbVie forskar fram innovativa behandlingar som förbättrar liv vid svåra sjukdomar. Men innovationerna gör bara nytta om de finns tillgängliga när patienterna behöver dem. Därför är säkrandet av en trygg tillgång till läkemedel något de lägger stor vikt vid. 

Med B-corp-certifiering maximerar Chiesi hållbarhetsarbetet

För att säkerställa att de snabbt kan ställa om och blir hållbara på alla sätt har Chiesi satsat på den ambitiösa hållbarhetscertifieringen B-Corp. Företagets totala påverkan på omvärlden mäts och följs och de förbinder sig att leva upp till hårda krav. 

Johnson & Johnson bidrar till minskade utsläpp

McNeil AB, ett av Helsingborgs största industriföretag och tillverkare av nikotinläkemedlet Nicorette, är en koldioxidneutral produktionsanläggning.

Sanofi jobbar för hållbara arbetsplatser och socialt ansvarstagande

Sanofi Sveriges lokala hållbarhetsarbete fokuserar på minskad miljöpåverkan, socialt ansvarstagande och arbetsmiljöfrågor om inkludering och mångfald.

AbbVie samverkar med Ronald McDonald Barnfond för ökad hälsa

Tillsammans med Ronald McDonald Barnfond har AbbVie skapat ett årligt initiativ som de kallar Möjligheternas dag, då deras medarbetare volontärarbetar på de fem husen i Sverige.

AstraZeneca eliminerar koldioxidutsläppen med Ambition Zero Carbon

AstraZeneca siktar på att eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till 2025 och att göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030.

Sobi tar ansvar för hållbarhet i leverantörskedjan

Genom att förlita sig på hållbara och pålitliga leverantörer, från tillverkning till paketering och distribution, kan Sobi ta ansvar för hållbarhetsarbetet i försörjningsledet. Ett verktyg för att säkerställa det är företagets inköpsprogram Responsible Sourcing Programme.

Pfizer och BMS bidrar till ökad folkhälsa genom strokeprevention

Den positiva utvecklingen med en minskande strokeincidens i Sverige är ett exempel på hur sjukvården har kommit en bit på vägen mot hållbarhetsmålet om att minska antalet dödsfall genom förebyggande insatser och behandling.

Chiesi ska vara klimatneutrala senast 2035

Chiesi arbetar på flera plan för att säkerställa att de bidrar till ett hållbart samhälle. Ett exempel är deras mål att vara klimatneutrala senast 2035 – bland annat investerar de 350 miljoner euro i att ta fram en helt ny typ av miljövänligare sprayinhalator för astma och KOL-patienter.

Bayer bidrar till ökad jämställdhet genom modern familjeplanering

Att kvinnor själva kan bestämma över sin kropp och sitt liv innebär ett mer jämställt och därmed hållbart samhälle – FN:s globala hållbarhetsmål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet. Bayer bidrar till det genom att erbjuda kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till modern familjeplanering.

Viatris är med i kampen mot antibiotikaresistens

Infektioner orsakade av resistenta bakterier orsakar ca 700 000 dödsfall om året. Om problemet med antibiotikaresistens, AMR, inte bekämpas hotar det uppfyllandet av FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Viatris arbetar med att bromsa AMR på flera plan.


Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 23 februari

Mer inom Läkemedelsföretagens arbete med de globala målen