Forskning och utveckling

Läkemedelsforskning innebär allt från grundläggande forskning till kliniska prövningar och läkemedelsuppföljning i vårdens vardag. En fungerande och utvecklande läkemedelsforskning är beroende av alla delar – från provrör, via patienter i vården till systematisk dokumentation av uppnådda resultat.

 

Restnoterade läkemedel

En restnotering behöver inte vara allvarlig om det finns andra förpackningar, styrkor eller alternativa likvärdiga läkemedel. Många brister är kortvariga, men om de blir långdragna kan det orsaka stora bekymmer både för patienter och hälso- och sjukvården. Flera aktörer arbetar för att minska problemen med restnoterade läkemedel. Lif är en av dem.

 

Ordnat införande

Långsam introduktion av värdefulla läkemedel är en värdeförlust för patienter, sjukvården och samhället. Därför behövs en nationell process – där myndigheter och landsting samordnat introducerar och följer upp nya läkemedel i samarbete med berörda läkemedelsföretag. På så sätt nås bästa möjliga behandlingsresultat för patienterna och ny kunskap om läkemedlen kan genereras i klinisk vardag.

Patientsäkerhet

Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många en nödvändighet i vardagen. Att varje patient ska uppleva största möjliga nytta med sin behandling är en uppgift och ett ansvar för alla som arbetar med patientsäkerhet; såväl för oss från läkemedelsbranschen som för patienter, myndigheter och vårdens aktörer. Syftet är lika enkelt som utmanande: att åstadkomma verklig förbättring av läkemedelsanvändningen i Sverige.