LIFs kontaktpersoner

Nedan finner du kontaktuppgifter och ansvarsområden för våra sakkunniga.

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar

Chef Fass och Röda webben

Kontaktperson i frågor som rör eHälsomyndigheten och Inera

Medlem i:
Strategigrupp LiiV - eHM, TLV, LV och LIF
Styrelsemedlem i sektionen Läkemedelsinformation, Apotekarsocieteten

Annakarin Svenningsson Kommunikatör

Kommunikatör

Annika Johansson Ensjö Verksamhetsspecialist Fass. Föräldraledig.

Föräldraledig

Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben (inkl. reklameraläkemedel.se)
Miljöklassificering på Fass

Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

 

Carl Dahlén Tjänsteansvarig Fass

Tjänsteansvarig Fass & Röda webben

Trainee

Cecilia Kennerfalk Planeringschef

Planeringschef

Dag Larsson Senior sakkunnig policy

Regionala frågor
Nationella riktlinjer och vårdprogram
Upphandlingsfrågor

Kontaktperson Socialstyrelsen, IVO, SKL, Landsting/Regioner

Elin Feldt Sakkunnig Policy

Sakkunnig Policy

Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass

Affärsutvecklingsansvarig Fass

Helena Ek Administrativ koordinator Fass

Administrativ koordinator Fass

Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben (inkl. reklameraläkemedel.se)
Miljöklassificering på Fass

Johan Brun Senior medicinsk rådgivare

Senior medicinsk rådgivare

Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer

Jonas Vikman Expert läkemedel och vacciner

Expert läkemedel och vacciner

Ledamot i AESGP

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Kent Björkqvist Life-time.se / Pressansvarig

Life-time.se / Pressansvarig

Jurist

Maria Fagerquist Sakkunnig Policy

Kliniska prövningar

Petra Björkstedt Facility Manager

Facility Manager

Peter Leander Kommunikationschef

Kommunikationschef

Trainee

Åsa Nilsson Ekonomichef