Lifs kontaktpersoner

Nedan finner du kontaktuppgifter och ansvarsområden för våra sakkunniga.

Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar

Foto på kontaktpersonen
Anna Holmström Kommunikatör

Kommunikatör

Foto på kontaktpersonen

Chef Fass och Röda webben

Kontaktperson i frågor som rör eHälsomyndigheten och Inera

Medlem i:
Strategigrupp LiiV - eHM, TLV, LV och LIF
Styrelsemedlem i sektionen Läkemedelsinformation, Apotekarsocieteten

Foto på kontaktpersonen

Kommunikatör

Foto på kontaktpersonen
Annika Johansson Ensjö Verksamhetsspecialist Fass

Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben (inkl. reklameraläkemedel.se)
Miljöklassificering på Fass

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

 

Foto på kontaktpersonen
Carl Dahlén Tjänsteansvarig Fass

Tjänsteansvarig Fass & Röda webben

Foto på kontaktpersonen

Trainee

Foto på kontaktpersonen
Dag Larsson Senior sakkunnig policy

Regionala frågor
Nationella riktlinjer och vårdprogram
Upphandlingsfrågor

Kontaktperson Socialstyrelsen, IVO, SKL, Landsting/Regioner

Foto på kontaktpersonen
Elin Feldt Sakkunnig Policy

Sakkunnig Policy

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig Policy

Sakkunnig Policy

Foto på kontaktpersonen
Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass

Affärsutvecklingsansvarig Fass

Foto på kontaktpersonen
Helena Ek Administrativ koordinator Fass

Administrativ koordinator Fass

Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben (inkl. reklameraläkemedel.se)
Miljöklassificering på Fass

Foto på kontaktpersonen
Johan Brun Senior medicinsk rådgivare

Senior medicinsk rådgivare

Foto på kontaktpersonen
Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Expert läkemedel och vacciner

Expert läkemedel och vacciner

Ledamot i AESGP

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Foto på kontaktpersonen
Kent Björkqvist Life-time.se / Pressansvarig

Life-time.se / Pressansvarig

Foto på kontaktpersonen

Jurist

Foto på kontaktpersonen
Magnus Lejelöv Sakkunnig Policy

Sakkunnig Policy

Foto på kontaktpersonen
Maria Fagerquist Sakkunnig Policy

Kliniska prövningar

Foto på kontaktpersonen
Petra Björkstedt Facility Manager

Facility Manager

Foto på kontaktpersonen

Kommunikationschef

Foto på kontaktpersonen

Trainee

Foto på kontaktpersonen
Åsa Nilsson Ekonomichef
Uppdaterad: 24 oktober 2014