X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen – en svensk basnäring

Läkemedelsbranschen har befäst sin position som en allt viktigare del av den svenska varuexporten. Läkemedel gör inte bara Sverige friskare utan också rikare.

Utöver stora exportintäkter skapar branschen sysselsättning för tiotusentals människor och har stor betydelse för Sveriges ställning som forsknings-­ och kunskapsnation. Läkemedel är i denna mening en svensk basnäring – en av de industrier som producerar basen för vårt nuvarande och framtida ekonomiska välstånd.

Men när läkemedel och samhällsekonomi debatteras i Sverige handlar det ofta om kostnader.

Nya, innovativa medicinska behandlingar ger oss möjlighet till både längre och friskare liv. Men hur ska de nya medicinerna finansieras? Vården pressas av tuffa budgetkrav samtidigt som resurserna ska räcka till mer när vi är fler som lever längre.

När nya läkemedel introduceras är det därför lätt att fokus i första hand hamnar på risken för ökade kostnader. Men en rationell läkemedelspolitik måste bygga på en helhetssyn, där också näringspolitiska aspekter ingår som en viktig del.

Som underlag för en sådan helhetssyn presenteras här fakta och nyckeltal kring den forskande läkemedelsbranschens ekonomiska ”fotavtryck” i Sverige. Bilden som framträder är tydlig: Långt ifrån att vara någon gökunge som tränger annan välfärd ur boet så ger den forskande läkemedelsbranschen upphov till stora inkomster för landet – och bidrar därmed till att finansiera den övriga välfärden.

Läkemedel gör inte bara Sverige friskare utan också rikare. 

Stark och växande export av medicinska och farmaceutiska produkter

  • Under 2021 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av över 100 miljarder kronor. 
  • Nettoexporten för läkemedel (dvs. export minus import) uppgick till nära 48 miljarder kronor.

Källa: Vetsam

Näst störst

När man ser på de sex största varugrupperna så är medicinska och farmaceutiska produkter den näst största gruppen, efter fordon för vägar.

Exportdiagram.svg

Betydelsefull forskningsfinansiär

  • Totalt satsades 171 miljarder kronor på FoU i Sverige 2019. Företagssektorn stod för 72%  (122 miljarder kronor). Företagens läkemedelsforskning stod för 6,5% (11 miljarder)
  • Ingen annan bransch har lika hög andel anställda med forskarutbildning.

Viktig arbetsgivare

  • Läkemedelsbranschen sysselsätter cirka 11 000 personer i Sverige. Hela Life Science sektorn sysselsätter över 40 000 enligt Tillväxtanalys senaste uppskattning.
  • Läkemedelsbranschen är den industrigren som har högst förädlingsvärde per anställd. Var och en av de anställda i branschen bidrog 2017 med 2,5 miljoner kronor till Sveriges BNP – nästan tre gånger mer än genomsnittet i näringslivet som helhet.

Infografik - Läkemedelsbranschen en svensk basnäring okt 2022.png

Foto på kontaktpersonen
Peter Leander Chef politik och kommunikation

Chef politik och kommunikation

Politisk expert

Talesperson för branschens ekonomiska fotavtryck

Uppdaterad: 31 januari