X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

21 november
Utvecklingen av antibiotikaresistens, att antibiotika successivt slutar att fungera, pågår här och nu och är ett av de största hoten mot människors hälsa. Alla måste bidra för att bekämpa problemet så att det även i framtiden går att behandla infektioner och ge nödvändig sjukvård. Ett sätt är att arbeta med prevention och på sätt minska behovet av antibiotika.
21 november
I projektet Genomic Data Infrastructure (GDI) ska man skapa en infrastruktur som ger säker access till genomik och tillhörande kliniska data över hela Europa. Det kommer stärka forskningen och hela precisionsmedicinsområdet.
18 november
Redan idag orsakar antibiotikaresistenta bakterier uppskattningsvis 1,3 miljoner dödsfall om året. Om ingenting görs grusas sjukvårdens möjligheter att ge patienter nödvändig vård och vi står inför en global hälsokris. I Lifs nya poddserie "Antibiotikaresistens – den tysta pandemin" diskuterar vi problemet och hur vi kan hejda utvecklingen.
15 november
Att bevara tillgången till äldre antibiotika är nödvändigt för att bromsa den skenande antibiotikaresistensen och kunna bedriva nödvändig vård i framtiden. Därför måste det bli mindre kostsamt för företagen att tillhandahålla antibiotika på den svenska marknaden. Det menar en rad myndigheter och rekommenderar flera åtgärder.
3 november
Sju av världens största läkemedelsföretag kraftsamlar nu för att reducera utsläppen av växthusgaser. Genom flera konkreta åtgärder ska de gemensamt accelerera arbetet för netto noll-utsläpp i sjukvården.
1 november
Nu kommer slutförslaget från de myndigheter som arbetat med en modell för hur en miljöpremie för läkemedel i förmånssystemet ska fungera. Att på detta sätt ge läkemedelsföretagen incitament för en grönare produktion är något Lif länge drivit på för, men ersättningsnivåerna riskerar att bli för låga för att få önskad effekt.
31 oktober
Etik och transparens är ett av fokusområdena i läkemedelsbranschens hållbarhetsmanifest – de globala målen slår fast att fungerande institutioner och låg korruption är ett grundvillkor för hållbarhet. Den samverkan som krävs för att nå god, hållbar hälsa för alla blir omöjlig i ett samhälle där demokratin är satt ur spel, skriver Bengt Mattson.
28 oktober
De forskande läkemedelsföretagen tillhör en av de branscher där satsningen på FoU ökar mest. Näringslivets investeringar i läkemedel uppgick till 14 miljarder förra året, enligt Statistiska Centralbyråns nya mätning. – Företagens forskningsintensiva verksamhet gynnar både svensk hälsa och ekonomi, säger Lifs Life Science-expert Frida Lundmark. Sverige måste vårda det goda läget.
28 oktober
Den forskande läkemedelsbranschen bidrar till Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål på en mängd sätt. För att öka medvetenheten om det arbete som pågår visar Lif upp exempel från företagens bidrag till de globala målen i en digital kampanj under hösten och vintern.
27 oktober
Ylva Sandström, idag ordförande i Distriktläkarföreningen Stockholm, ledamot i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse och verksam som distriktsläkare på Trollbäckens vårdcentral kommer efter nyår att tillträda tjänsten som medicinsk rådgivare på Lif.
19 oktober
Athenapriset går i år till Stratipath, en lösning för AI-baserad precisionsmedicinsk bildanalys för riskindelning av bröstcancerpatienter. Athenapriset är Sveriges största pris till forskning och innovationer som tagits fram genom samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
18 oktober
Idag presenterades den nya regeringens ministrar, och det gläder mig särskilt att vi nu kommer att ha en dedikerad sjukvårdsminister, säger Lifs vd Anders Blanck i en kommentar.
17 oktober
Trots de senaste årens kriser var den svenska läkemedelsmarknaden stabil under förra året, både sett till prisutveckling och till upprätthållen försörjning. Det visar Lifs statistik för 2021.
13 oktober
Lif och Life Science-sektorns övriga branschorganisationer har ingått en överenskommelse med GMS (Genomic Medicine Sweden) som ska förenkla och intensifiera samverkan mellan aktörerna. Målet är att tillsammans driva på implementeringen av precisionsmedicin i svensk sjukvård.
11 oktober
Kunskapen om hur man hanterar vårdappar är hög enligt Internetstiftelsens undersökning av svenskarnas internetvanor och användande av digitala tjänster. E-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt och frigöra resurser i vården, säger Lifs digitala expert Gunilla Englund och konstaterar att rapporten är glädjande läsning.
30 september
Klimatförändringarna är ett hinder för hållbar hälsa. Att nå målen i Agenda 2030 om tillgång till förnybar, tillförlitlig energi och bekämpandet av global uppvärmning är därför en nyckel till god folkhälsa idag och imorgon. Just nu är energikrisen en dominerande fråga. Bengt Mattson funderar över hur det kommer att påverka arbetet för klimatet.
29 september
Lif vill få en tydlig bild av hur svenska läkemedelsföretag ser på digitaliseringen. Sedan 2018 har man därför låtit researchföretaget Opticom göra en årlig mätning, ett digitaliseringsindex. Efter den senaste undersökningen intervjuade Opticom Lifs expert Gunilla Englund om indexets utveckling, dess framtid och megatrender inom digitaliseringsområdet.
29 september
En stabil tillgång till läkemedel i Sverige är kritiskt för sjukvården och människors hälsa. Nu förbereds ett lagförslag om höga böter till läkemedelsföretag som är sena med att informera om att en medicin riskerar att ta slut. Kontraproduktivt och riskabelt, menar Lif som anser att alltför stora avgifter kan leda till att patienter inte får de läkemedel de behöver. Det finns mer effektiva åtgärder.
27 september
Lifs analyschef Karolina Antonov har blivit utnämnd till Årets farmaceut av fackförbundet Sveriges Farmaceuter. I motiveringen lyfter man bland annat hennes mångåriga arbete med läkemedelsstatistik och hälsodata, särskilt för att öka möjligheten att använda de två i kombination.
31 augusti
Efter sju år slutar Jonas Vikman som Lifs samhällspolitiske chef. Under dessa år har han varit tongivande i Lifs arbete med politiska partier och tagit stort ansvar för Lifs internationella arbete. Han har även kontinuerligt jobbat med att inkludera egenvård och förebyggande hälsovård i en breddad diskussion om utvecklingen av hälso- och sjukvården.
31 augusti
God hälsa är en central del när samhället ställer om till långsiktig hållbarhet. Kopplingen till de andra hållbarhetsmålen, från energi till klimat och arbetsmiljö, är inte alltid solklar men nog så viktig. Bengt Mattson knyter ihop sambanden ur läkemedelsbranschens perspektiv efter en sommar präglad av global oro.
30 augusti
Exporten av läkemedel har ökat kraftigt under första halvåret i år. Den uppgick till cirka 70 miljarder kronor, jämfört med 50 miljarder under första halvåret 2021, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). De starka siffrorna utgör ett kvitto på att satsningen på Life Science måste fortsätta, anser Lif.
23 augusti
Regeringen vill ändra i patientdatalagen så att proceduren för antalsberäkningar förenklas. I och med lagändringen blir det enklare att genomföra klinisk forskning i Sverige. – Det stärker vår konkurrenskraft inom Life Science och ger fler svenska patienter möjlighet att prova nya innovativa behandlingar, säger Lifs Frida Lundmark.
15 augusti
Anders Blanck har idag meddelat styrelsen att han önskar lämna sin post som VD för Lif. Anders Blanck har varit VD sedan 2011, och dessförinnan vice VD sedan 2005. Anders Blanck fortsätter som VD under hösten för att ge styrelsen möjlighet att under den tiden söka hans efterträdare. Centralt för rekryteringen är att finna en person med passion för patienters tillgång till nya medicinska innovationer och för ett gott samarbete mellan läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården.
8 juli
I podcasten Läkemedelsbranschen diskuterar vi brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare. Passa på att lyssna ikapp på våra serier om digitalisering, hållbarhet och valet 2022 under sommaren. I höst kommer nya avsnitt.
1 juli
Sveriges Apoteksförening har antagit en branschöverenskommelse om att receptfria produkter innehållande den aktiva substansen diklofenak av miljöskäl endast ska säljas bakom disk på medlemsföretagens apotek.
30 juni
Hotet från antibiotikaresistensen blir allt mer överhängande. En rad branschorganisationer inom Life Science bildar nu Svensk industriallians mot AMR för att med förenade krafter bromsa utvecklingen.
29 juni
Utbildning är en förutsättning för hållbar utveckling. Det är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som ger var och en verktyg att bidra till samhällsutvecklingen. Utbildningssystemen världen över måste därför möta alla människors behov livet igenom.
28 juni
Marcus Unell tillträder den 1 juli som ny Compliance Officer (CO) för Lif med huvudansvar för branschens etikfrågor. Han efterträder Jonas Duborn som lämnat Lif för läkemedelsföretaget Camurus. Fram tills nu har Marcus Unell varit biträdande CO.
17 juni
Beslutet av världshandelsorganisationen WTO att delvis upphäva immateriella rättigheter på vacciner mot covid-19 är djupt olyckligt. Det är tack vare patentskydd som det i dag finns vacciner mot sjukdomen. Beslutet riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för investeringar i medicinsk forskning.
16 juni
Med en åldrande befolkning och medicinska framsteg som bland annat möjliggör individanpassad vård står hälso- och sjukvården inför stora finansieringsutmaningar. Den 17 juni invigs en tvärvetenskaplig satsning på forskning och utbildning inom hälsoekonomi vid Uppsala universitet.
15 juni
AMR Industry Alliance är en koalition av Life Science-företag som arbetar för att förhindra ökningen av antibiotikaresistens. Nu har man tagit ett stort steg i arbetet med ansvarsfull produktion av antibiotika genom att utveckla en standard för tillverkningen. Den ger tydlig vägledning till producenterna så att de kan minska risken för att AMR sprids i miljön.
9 juni
Med lager på en månads förbrukning av kritiska läkemedel ute i hälso- och sjukvården ska Sveriges läkemedelsförsörjning och krisberedskap stärkas. Lif välkomnar satsningen men lageruppbyggnaden måste ske över tid och samordnat så att den inte orsakar läkemedelsbrist.
8 juni
Lif och andra Life Science-organisationer har tecknat en överenskommelse med Centrum för hälsodata inom Region Stockholm om gemensamma principer för tillgång och utlämnande av hälsodata. Syftet är att underlätta samverkan mellan Life Science-företag och hälso- och sjukvården.
8 juni
På Lifs årsmöte den 31 maj valdes tre nya styrelsemedlemmar in: Per Öhlén från Sanofi, Kara Brotemarkle från Roche och Georges Dagher från GSK. Malin Parkler från Pfizer är fortsatt ordförande.
3 juni
En miljöpremie i förmånssystemet för läkemedel kan få stor effekt genom att stötta och driva på grönare produktion inom läkemedelsbranschen. Men det gäller att den utformas på rätt sätt så att många företag väljer att ansluta sig när försöksverksamheten drar igång.
31 maj
Världen är mer sammankopplad än någonsin och hållbar utveckling kan bara förverkligas genom samarbete. Lifs hållbarhetsstrategi ska skapa dialog om hur läkemedelsbranschen kan bidra men också vad som krävs av andra så att vi tillsammans kan driva utvecklingen framåt. Företagen är globala spelare med både möjlighet och skyldighet att bidra till Agenda 2030 och hållbar hälsa i alla länder.
30 maj
Vi kan inte tala om en hållbar utveckling av samhället utan att tala om hållbar hälsa, bland annat jämlik tillgång till vård och behandling oavsett ålder, bostadsort och socioekonomisk ställning. Vad behöver politiken göra och hur måste hälso- och sjukvården förändras för att alla ska kunna ha ett så friskt liv som möjligt? Lif håller ett seminarium på Järvaveckan den 2 juni.
27 maj
Sverige och Storbritannien är starka Life Science-kluster där samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården banat väg för ländernas medicinska framgångar. För att skapa starkare kluster genom samverkan över landsgränserna skrev länderna under en avsiktsförklaring den 27 maj.
25 maj
Vitalis är Nordens största e-hälsomässa och ett omistligt skyltfönster för vad som händer på området. Bland annat lyfts ny teknik inom hälso- och sjukvården, digitala vårdtjänster och utvecklingen inom diagnostik och patientstöd.
23 maj
Lif lanserar ett hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen. Där listas nio åtaganden som ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen. De spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.
20 maj
I mars släppte Läkemedelsverket sin årliga statistik för kliniska prövningar 2021. Till skillnad från de senaste fem åren syntes en ökning av antalet inkomna ansökningar för kliniska läkemedelsprövningar jämfört med åren innan. Men vad betyder uppgången? Vågar vi hoppas på att det här är en början på ett trendbrott? undrar Lifs Sofia-Maria Annell som arbetar för fler företagsinitierade kliniska prövningar i en krönika.
18 maj
Användning av hälsodata för hälso- och sjukvård men också forskning, innovation och utveckling är ett område som utvecklas snabbt. Men det finns också utmaningar kopplade till dagens regelverk. Därför ses detta nu över.
17 maj
Nu öppnar nomineringen till årets upplaga av Guldpillret där insatser som gjort läkemedelsanvändningen bättre och säkrare för patienterna belönas med 100 000 kronor. Nomineringstiden pågår till den 2 september. Det går att nominera både egna och andras projekt.
17 maj
Även om antalet ansökningar från läkemedelsföretagen om att få starta en klinisk läkemedelsprövning har ökat under 2021 så har Sverige under de senaste åren haft en nedåtgående trend. Varför och hur trenden kan vändas vill nu näringsdepartementet ta reda på.
16 maj
Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv i hälso- och sjukvårdssystemet ökar ständigt och behovet av utbildning är stort. EUPATI Sverige arbetar med att ta fram just sådana utbildningar och bjöd nyligen in läkemedelsbranschen för att kartlägga vilka kompetenser de ser som nödvändiga.
11 maj
Är du en skicklig kommunikatör som förstår värdet av proaktiv PR? Brinner du för kommunikationens möjlighet att påverka? Nu finns två spännande tjänster där du får vara med och driva PR & kommunikation för oss, de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.
4 maj
Healthier Together är ett EU-initiativ med fokus på prevention, diagnostik och behandling av fem utvalda folksjukdomar. Den europeiska branschorganisationen Efpia stödjer initiativet och har sammanställt en rapport som lyfter fram några angelägna förslag för att stärka området hjärt- och kärlsjukdom, kopplat till en analys av coronapandemins effekter.
3 maj
Att sjukvården är väljarnas viktigaste valfråga har stått klart de senaste tio åren. Men nu visar en ny undersökning att hela fyrtio procent (tre miljoner) av väljarna kan tänka sig att byta parti på grund av partiernas sjukvårdspolitik.
29 april
Varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. FN-organet för immaterialrätt, WIPO, står bakom dagen och vill rikta fokus på den stora roll immaterialrätten spelar för innovation. 2022 är temat: ”IP and Youth: Innovating for a Better Future”. I denna krönika berättar Lifs Karolina Rondahl, junior sakkunnig med fokus på immaterialrättsliga frågor, vad som fått henne att intressera sig för området.