X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

12 juli
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga datamängder inom hälsodataområdet som är av nationellt intresse. Det är ett av flera regeringsuppdrag som initierats senaste tiden och som handlar om att förbättra förutsättningarna för ökad användning och nyttiggörande av hälsodata.
12 juli
I juni satte Johan Brun punkt för den serie krönikor han varje vecka skrivit för Lifs räkning om coronapandemin. Det blev nära 60 stycken och i den sista konstaterar han:”Både mina egna och andras prognoser har under oftast visat sig vara felaktiga och pandemin fortsätter än idag att gäcka oss.”
8 juli
Under den digitala upplagan av Almedalsveckan 2021 arrangerade Lif två seminarier gästade av beslutfattare, patientföreträdare och ämnesexperter. Det första handlade om hur Sverige kan få fler företagsinitierade läkemedelsprövningar och för det andra var temat en uppsnabbad implementering av precisionsmedicin.
8 juli
Företagens orskning och utveckling ökade under pandemiåret 2020 visar SCBs preliminära FoU-statistik som publicerades idag. – Det är ett styrkebesked för Sverige som forskningsland, konstaterar Jonas Vikman samhällspolitisk chef på Lif.
8 juli
Nu börjar arbetet med att skapa ett statligt nationellt datautrymme för bilddiagnostik. I slutet av juni gav regeringen E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie för utveckling av ett statligt nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik. – En efterlängtad satsning, sammanfattar Lifs Frida Lundmark.
6 juli
Den svenska regeringen har uttalat att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. Lif har tagit fram ett antal förslag på åtgärder som skulle bidra till en snabbare implementering av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård.
6 juli
Med den digitala kampanjen #BliMålmedveten vill AbbVie öka kunskapen om sina insatser inom hållbarhet och de globala målen. ”Vi hoppas även att vi kan inspirera andra till att också bli mer målmedvetna och bidra till det samhälle vi lever i”, säger Theresia Bredenwall som arbetar med kampanjen.
2 juli
I början av millenniet var utsläpp av läkemedelsrester från tillverkningen en fråga som inte ägnades särskilt stor uppmärksamhet, men de senaste 20 åren har den varit helt dominerande. Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson går igenom hur fokuset svängt och de många insatser som numer pågår världen över för att eliminera oacceptabla utsläpp.
29 juni
Nu söker vi en tekniskt ansvarig till Fass – en av Sveriges mest använda plattformar för läkemedelsinformation. Rollen är nyinrättad, bred och omväxlande med många kontaktytor både internt och externt. Vill du bli en i teamet som utvecklar Fass?
23 juni
Ett av målen i Life Science-strategin är att fler kliniska prövningar som bedrivs i samarbete med näringslivet ska förläggas i Sverige. Den ambitionen delas av Stockholm och Skåne. Under seminariet djupdyker vi i dessa regioners politiska ambitioner och praktiska arbete för att öka antalet kliniska prövningar.
23 juni
Snabbare processer för att patienterna ska få tillgång till nya läkemedel och en möjlighet att få vara med i dialogen med hälso- och sjukvården om viktiga framtidsfrågor. Det är genomgående orsakerna till att tre nya företag vill engagera sig i Lif och i Sverige.
21 juni
Rapporten Uppföljning av läkemedelskostnader som nyligen presenterades av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bör läsas av alla med intresse i den svenska läkemedelsmarknaden. Det kanske viktigaste i rapporten är den tydliga beskrivningen av att läkemedelsområdet befinner sig vid en brytpunkt.
21 juni
Det är inte tekniken som sätter upp hinder för e-hälsa i framkant. – Vi måste investera i förändringsresan och ge patienter, hälso- och sjukvårdpersonal och våra medarbetare möjlighet att ta till sig det som kommer, menar Karin Eidolf som är marketing and sales operations head på Bayer.
4 juni
En produktionsanläggning för covid-vaccin växer fram i Solna. Under onsdagen besökte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch företaget Valnevas nya vaccinfabrik i Solna tillsammans med regionrådet Desirée Pethrus. Anläggningen tas i bruk senare i år och kommer att användas för covid-19-vaccin.
4 juni
Både Lifs egen lägesrapport och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport om implementering av precisionsmedicin visar på stora möjligheter men pekar också på flera utmaningar som behöver adresseras. En konkret plan och en satsning på hälsodata är två förutsättningar som krävs för att fler patienter ska kunna ta del av precisionsmedicin i framtiden.
3 juni
Under våren lanserade Fass en app för allmänheten. Något som redan finns för målgrupperna hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. – Vi ser att appen är en viktig pusselbit i att göra det enkelt för patienter och allmänhet att hitta uppdaterad och korrekt läkemedelsinformation på det sätt som de föredrar oavsett var de befinner sig, säger Gunilla Englund, affärsutvecklingsansvarig på Fass.
2 juni
Lif har svarat på remissen av utredningen ”Informationsöverföring mellan vård och omsorg”. Förslagen i delbetänkandet är viktiga och Lif bedömer att de kan stärka förutsättningarna för en mer ändamålsenlig behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och omsorgen, för individens bästa men också för att långsiktigt öka nyttiggörandet av hälsodata mer generellt. Men det fortsatta arbetet som behöver ta vid utredningens förslag behöver initieras skyndsamt och den nationella samordningen måste öka.
31 maj
Vid Lifs årsstämma valdes två nya ledamöter in i styrelsen och företagen Incyte Biosciences Nordic AB, Daiichi-Sankyo Nordics Aps och Kyowa Kirin AB blev nya medlemmar.
28 maj
Idag är cirkulär ekonomi fundamentalt för att minska avfall och föroreningar från sjukvårdssektorn i stort och från läkemedelsföretagen. Men klimatfrågan måste vävas in i cirkulariteten. Annars finns risken att det man vinner på gungorna förloras på karusellerna och vi missar Parisavtalets mål. Under EU:s gröna vecka står miljömässig hållbarhet i fokus för hållbarhetsexperten Bengt Mattsons krönika.
28 maj
För att precisionsmedicin ska bli en integrerad del i framtidens hälso- och sjukvård är det en hel del som behöver göras, konstaterar Lifs vd Anders Blanck i samband med lanseringen av en ny rapport som beskriver hur långt arbetet med implementeringen av precisionsmedicin har kommit i några av Sveriges regioner.
27 maj
Under januari–mars 2021 minskade den svenska varuexporten med två procent i värde, jämfört med samma period året innan. Även läkemedelsexporten var lägre än i jämförelse med motsvarande period 2020, men högre än i slutet av året.
27 maj
E-hälsa och digitalisering är viktiga komponenter i Astellas verksamhet och de senaste två åren har arbetet tagit ordentlig fart, berättar Jens Bäck som är nordic digital product manager på företaget: – Digitaliseringen är här för att stanna och genom den skapas fler sätt för oss att bidra till en bättre hälso- och sjukvård och vara en värdefull partner.
24 maj
Regeringen aviserade tidigare i år att en pilot för införande av en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet ska sjösättas, någonting Lif länge arbetat för och lyft som viktigt för en hållbar tillverkning.
20 maj
Den 20 maj, när den kliniska forskningen uppmärksammas under Clinical Trials Day, lanserar Lif sin uppdaterade handlingsplan för hur Sverige i framtiden ska kunna konkurrera om fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.
19 maj
Den globala fördelningen av vacciner mot covid-19 präglas av orättvisa. Grundproblemet utgörs av att dagens produktionstakt inte räcker till att täcka hela världens behov samtidigt. Sverige bör gå i bräschen för att en mer rättvis fördelning kommer till stånd, skriver Lifs vd Anders Blanck i en debattartikel i Dagens Industri.
18 maj
Hur har strokevården utvecklats och hur ser framtiden ut?Här kan du se inspelningen av Lifs seminarium om hur läkemedel, medicinteknik och omhändertagande kan kombineras för bästa möjliga prevention och behandling.
17 maj
Nu öppnar nomineringen till årets upplaga av Guldpillret där insatser som gjort läkemedelsanvändningen bättre och säkrare för patienterna belönas med 100 000 kronor. Nominera ditt eget eller någon annans projekt senast den 29 augusti.
6 maj
Hur går det med cancervården och hur står den sig i ett nordiskt perspektiv? Vilka är de viktigaste svenska målen? Är en jämlik, likvärdig cancervård som kan ta till sig nya innovativa behandlingar en utopi? Vilka är de svaga länkarna inom cancervården i dag? Förebyggande, tidig diagnostik, behandling eller omvårdnad?
6 maj
Läkemedelsbranschen i Sverige och globalt reagerar mycket starkt mot beslutet av USAs regering om att stödja ett förslag om slopade patent på vacciner mot covid-19. Ett avskaffande av patent kommer inte att ge snabbare global tillgång till vacciner för att stoppa pandemin.
6 maj
En satsning på ett nationellt innovationskontor inom Life Science-området för att kraftsamla och skapa en tydlig ingång till universiteten för exempelvis företag är ett av förslagen i betänkandet för att utveckla det svenska innovationsstödssystemet som Lif vill se realiseras.
30 april
Det nationella vaccinationsregistret bör byggas ut och omfatta alla vaccinationer som ges i Sverige, skriver Lifs vaccinexpert Bengt Mattson och Per Öhlén, ordförande för expertnätverket Lif Vaccin, i en debattartikel i Dagens Medicin.
29 april
En ny rapport beskriver Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vacciner och andra biologiska läkemedel. Den är tänkt som ett kunskapsunderlag i planeringen av hur Sverige ska agera när det gäller inhemsk produktion och har tagits fram på uppdrag av regeringen. Detta som ett led i arbetet med att stärka den framtida kris- och krigsberedskapen.
28 april
Den europeiska läkemedelsbranschen prisar årligen värdefulla samarbeten mellan företag och patientorganisationer med utmärkelsen Connecting Healthcare Awards. Bland årets vinnare finns bland annat det svenskdominerade projektet Drömfångaren som förändrar det traditionella perspektivet i reumatikervården och en unik kartläggning av livet med Axial Spondyloarthritis. Lifs vd Anders Blanck som ingått i juryn säger att det är viktigt att ta tillvara på den innovativa kraften i den här typen av samarbetsprojekt.
27 april
Med ett ökat fokus på preventiva hälsoinsatser skulle mycket vara vunnet. Och det räcker inte med de gamla klassiska rekommendationerna att ”motionera mer, äta nyttigare och sluta röka”. Att fullt ut använda vacciner för att förebygga ohälsa ger vinster för både individ och samhälle och det inom fler områden än vad man kan tro vid första ögonkastet, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.
26 april
26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Tillsammans med Svenskt Näringsliv tar också Lif tillfället i akt att uppmärksamma hur viktig immaterialrätten är för Life Science-branschen och, i förlängningen, patienterna samt hälso- och sjukvården.
23 april
Nu är det dags att föreslå din kandidat till Athenapriset, Sveriges största pris för forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
22 april
Bara sex av tio läkemedel som godkänns i Europa når den svenska marknaden. Särskilt svårt är det för läkemedel mot sällsynta, ofta medfödda, diagnoser, visar en ny analys från konsultföretaget Quantify.
21 april
Den 26–30 april bjuder Sverige och ATMP Sweden in till ATMP world tour. Under fem dagar samtalar världsledande forskare från fjorton länder och fyra kontinenter om var forskningsfronten befinner sig, vilka behandlingar som redan idag finns tillgängliga inom sjukvården och vilka som står för dörren.
20 april
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har sedan tidigare ett regeringsuppdrag att analysera hur utvecklingen av precisionsmedicin påverkar hälso- och sjukvården. Nu har de fått ytterligare ett uppdrag som innebär att de ska kartlägga och beskriva hur ett urval av EU-länder samt Storbritannien arbetar med frågor rörande hälsodata och precisionsmedicin.
16 april
I den svenska nationella Life Science-strategin lyfts utvecklingen av precisionsmedicin och vikten av att svenska patienter får tillgång till de möjligheter som ny teknik och ny kunskap skapar. Hur det går med införandet av precisionsmedicin i den svenska hälso- och sjukvården och vilka utmaningar som kvarstår är temat för Vårdens Viktiga Vägval i april.
15 april
Vägen till bättre behandlingsmöjligheter går genom samverkan kring informationsdelning, säger Fredrik Carle som är digital strateg och IT-analytiker på Janssen. Det ger patienterna optimerad behandling här och nu och på sikt leder det till nya innovativa läkemedel som helt kan förändra deras vardag.
14 april
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har tagit fram en guide för att underlätta det praktiska arbetet vid användning av kvalitetsregisterdata. Guiden beskriver de olika stegen i processen och vänder sig till forskare, registerhållare, CPUA-myndigheter och företag.
13 april
Digitaliseringen av sjukvården möjliggör en snabbare tillgång till behandling och en noggrann uppföljning för att utvärdera effekten, berättar Josefine Envall som arbetar med digital innovation på Novartis. Visionen är en tillgänglig vård, fysisk eller digital, baserad på patienternas och sjukvårdspersonalens faktiska behov.
12 april
Varje år kartlägger Lif läkemedelsföretagens arbete med digitalisering i ett e-hälsoindex. Resultaten för 2021 pekar på en stark tilltro till e-hälsans möjligheter men visar också att coronapandemin påverkat branschens inställning.
7 april
Antalet vaccinkandidater som testas på människor fortsätter att öka, nu är 84 vacciner i klinisk fas. Det visar statistik från WHO som Lif sammanställt. – Det är positivt att forskare och företag fortsätter att arbeta för att få fram fler godkända vacciner mot covid-19. Pandemin är tyvärr uppenbarligen långt ifrån över säger Lifs samhällspolitiske chef Jonas Vikman.
31 mars
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap lämnade den 31 mars en rad förslag på hur Sverige kan trygga försörjningen av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter i kris- och krigstid, men även i vardagen. Åtgärderna bygger på att Sverige ökar den totala volymen av sjukvårdsprodukter i landet, ser till att dessa utnyttjas effektivt och säkerställer att de kan distribueras på ett välfungerande sätt.
31 mars
Fass lanserar idag en ny app med läkemedelsinformation för allmänheten.– I den här mobilappen har vi samlat den viktigaste informationen och presenterar den på ett lättillgängligt sätt, säger Anna Wessling, chef för Fass. Sedan tidigare finns en app för hälso- och sjukvårdspersonal samt en för veterinärer.
30 mars
Det behövs en tydligare politisk styrning inom läkemedelsområdet, om hur patienter ska ges möjlighet till behandling med nya godkända läkemedel, och om vilket land Sverige ska vara. Det är huvudbudskapet i en principiellt viktig ledare i Life-time från Anders Blanck, vd Lif.
26 mars
Kopplingen mellan antibiotikaresistens och FN:s globala hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande är tydlig. Men flera av de andra målen är också beroende av att vi pressar tillbaka resistensen, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.
25 mars
Rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt. Så brukar precisionsmedicin ibland sammanfattas. Vad innebär det att genom nya diagnostiska metoder kunna skräddarsy behandling av sjukdom på individnivå eller på delar av befolkningen?