E-utbildning om samverkan mellan läkemedelsföretag, patientorganisationer och patienter

I e-utbildningen om samverkan mellan läkemedelsföretag, patientorganisationer och patienter får du lära dig mer om de regler som styr samröret. Den ger en grundläggande bild av regelverket och tar upp ett urval av nyckelbestämmelser samt hur de tillämpas i några praktiska situationer – från vad som gäller när läkemedelsföretag arrangerar möten för patienter och medlemmar i organisationer till bestämmelserna kring konsultuppdrag.

Kursen vänder sig främst till de som arbetar på läkemedelsföretag och patientföreningar samt enskilda patienter eller närstående som samverkar med läkemedelsbranschen.

Utbildningen består av fyra kapitel med kontrollfrågor efter varje del där du får öva på det du nyss lärt dig genom att ta ställning till praktiska exempel. Den tar cirka 30 minuter att genomföra.


Starta kursen genom att klicka här.

Du kan läsa mer om Lifs Etiska Regelverk på www.lif.se.

Uppdaterad: 7 september