X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration provrör

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

I fokus

Aktuellt

23 mars

Lifs handlingsplan för vaccin

”Vaccinationer genom hela livet – en hörnsten i preventivt hälsoarbete” beskriver Lifs prioriteringar inom vaccinområdet, branschens långsiktiga ambitioner och målsättningarna för 2025. Den innehåller också information om vacciner, deras roll i arbetet mot antibiotikaresistens och det aktuella forskningsläget.

23 mars

Gästblogg: AMR Action Fund om antibiotikaresistens

“Why pull incentives are key to catalysing private investment into antibiotics” – Deepali Patel (AMR Action Fund) skriver om behovet av incitament för att få fram fler nya antibiotika, med anledning av att förslag på lösningar behandlas i EU under våren.

16 mars

Positiva förslag kring kliniska prövningar

SweTrial, ett nationellt partnerskap mellan aktörer för att skapa förutsättningar för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Det är huvudförslaget i den utredning som nu överlämnats till regeringen. Lif ser mycket positivt på förslagen i utredningen.

Kommande event

2023
20 apr
Digitalt, 15.00–16.00

Utbildning – Så hanterar du reklamationer på apotek, 20 april 2023

ARI arrangerar en digital utbildning om reklamationshantering på apotek. Den är gratis och anordnas med samma innehåll vid tre olika tillfällen under april.

Genomförda event

2023
29 mar
Digitalt, 10.00–11.00

National AMR action plans and immunization programmes: key policy priorities in the fight against AMR

Lif and Vaccines Europe organised a webinar to take stock of the situation in Europe, share best practice and provide input to the upcoming Council negotiations.
2023
23 mar
Digitalt, 13.00–15.00

Hur kan Sverige ta täten inom kliniska prövningar?

Sverige har allt att vinna på att bli det självklara valet för läkemedelsföretagens kliniska prövningar. I mars kom en efterlängtad statlig utredning om hur förutsättningarna kan förbättras.
This block could not be rendered