X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

28 februari

Tillgången till behandling av sällsynta sjukdomar – en komplex utmaning

För många sällsynta sjukdomar finns idag inga behandlingsalternativ, även om genteknik och förbättrade möjligheter till diagnos ökar förutsättningarna för både tidig upptäckt och behandlingsinsatser. Lifs Dag Larsson berättar om de många utmaningar som kantar området.

26 februari

Trygg läkemedelsförsörjning skapar en hållbar sjukvård

Krönika. En stabil läkemedelsförsörjning gör att hälso- och sjukvården kan planera långsiktigt hållbart och hantera sin verksamhet, och de produkter branschen levererar ska dessutom självklart vara framställda på ett ansvarsfullt sätt. Men det är inte hela lösningen, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.

26 februari

Svensk läkemedelsexport slår nya rekord

Samtidigt som Sveriges hela varuexport minskade med 6 procent under 2020 slår svensk export av läkemedel nytt rekord. Det betyder också att exporten av läkemedel nu gått om exporten av personbilar som backat under 2020.

24 februari

”Mutationer – en fortsatt utmaning för vaccinforskningen”

Nya tolkningar av statistik och överdödlighet, nya mutationer och behovet av nya vacciner skriver Johan Brun om i veckans coronakrönika. Två nedärvda neandertalargener med olika påverkan på immunförsvaret har kartlagts och fler svenska bidrag till kommande vaccinproduktion är andra ämnen.


Utvecklingen av vaccin mot covid-19 i siffror

Vi rapporterar löpande om allt som rör utvecklingen av coronavaccin. Ta del av aktuell information och statistik från WHO och EMA här.