X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

24 september

Hållbar utveckling i läkemedelsbranschen kräver respekt för mänskliga rättigheter

Krönika. Kopplingarna mellan mänskliga rättigheter, läkemedelsbranschen och sjukvården är många. Som bolag kan läkemedelsföretagen även bidra till Agenda 2030 genom att stärka den sociala hållbarheten i leveranskedjan.

21 september

Tydliga satsningar på Life Science saknas i budgetproposition

Regeringens budgetproposition innebär att hela vårdområdet inklusive social omsorg, får totalt 112 miljarder kronor i budgeten nästa år, bland annat för att hantera den uppskjutna vården.

23 september

Utredningen av biverkningar pågår hela tiden

”Vi på Sobi samlar in information om biverkningar för våra läkemedel från hela världen”, berättar patientsäkerhetsexperten Christina Ström Möller. Hon är en av alla de som arbetar med att förse Sverige med säkra, effektiva läkemedel. Syftet är bland annat att upptäcka okända biverkningar.


Se seminariet i efterhand

Hur minskar vi den psykiska ohälsan i samhället? Här kan du se ett seminarium på temat i serien Vårdens viktiga vägval.