Läkemedelsbranschens arbete i samband med coronapandemin

Läkemedelsföretagen lägger stora resurser på att få forska fram och utveckla nya tester, vacciner och läkemedel mot covid-19 men också på att öka produktionskapaciteten och säkra tillgången på läkemedel som används inom intensivsjukvården. Branschen har också ingått avtal med SKR så att personal som vill arbeta inom vården under pandemin ska kunna göra det.


Aktuellt

22 september
– Jag välkomnar de betydande ekonomiska tillskott till i första hand regionerna som regeringen nu föreslår till följd av coronapandemin, kommenterar Anders Blanck, vd LIF den nyligen överlämnade budgetpropositionen. Hälso- och sjukvården har hittills under året gjort heroiska insatser, men vi måste förbereda oss på att pandemin kommer att påverka hela sjukvårdssektorn under flera år framöver.
16 september

Varför vissa blir mer allvarligt sjuka än andra fortsätter att utmana forskningen. Biomarkörer för detta och genetiska förklaringar till varför vissa barn drabbats av immunologiska besvär efter genomgången covid-19 samt riskerna för en ny våg i höst är något av det som Johan Brun skriver om i sin veckokrönika om coronapandemin.

15 september

Många vet att det är en tidskrävande process att forska fram och få ett nytt läkemedel godkänt, att det kan ta upp till 10–15 år. De flesta känner också till att både forskning och produktion står under rigorös kontroll med hårt ställda säkerhetskrav. Vad kanske inte alla känner till är att läkemedelsföretagen också efter det att ett läkemedel godkänts har ett omfattande ansvar för att följa upp behandling med produkten, samla in och utvärdera eventuella biverkningar. Hur det görs uppmärksammar Lif under årets World Patient Safety Day 2020.

11 september
Betydelsen av en effektiv och säker läkemedelsanvändning borde framhävas i utredningen God och Nära vård menar Lif i ett nyligen inskickat remissvar. Viktigt är också att koppla arbetet med att utveckla primärvården till implementeringen av den högspecialiserade vårdens organisation, satsningarna på precisionsmedicin och genomförandet av Life science-strategin.
9 september
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om inriktningen för den nya Nationella läkemedelsstrategin (NLS) som gäller 2020–2022. I strategin ringar man in tre områden som kräver extra satsningar.
8 september
Tidigare i år uppdaterades den del av läkemedelsbranschens etiska regelverk som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. Nu lanserar Lif en e-utbildning om reglerna.
7 september
Folkhälsomyndigheten undersöker om en ny ersättningsmodell kan säkra tillgängligheten till viktiga spetsantibiotika, något som skulle öka behandlingsmöjligheterna vid svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Modellen bygger på idéer som har utarbetats av Lif.

KALENDARIUM

Plats: Digitalt och i H:son Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset Ing 100/101, 2 tr, Dag Hammarskjölds väg 8, Uppsala

I samarbete med Lif och Swedish Medtech bjuder RCC i samverkan och innovationsmiljön Nollvision cancer in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård.

Plats: Digitalt och fysiskt på City Life

Välkommen till Lifs digitala träff som varje månad bjuder in till spännande samtal om Vårdens Viktiga Vägval. Förkortningar som AI, VR, ATMP, DNA, FaR samt människors nya beteenden förändrar hur vård ges och fås i framtiden. Vi vill veta mer om huret, vadet och näret. Vi livesänder våra samtal där du samtidigt har möjlighet att chatta och ställa frågor. Hoppas vi ses och kan föra en spännande dialog om Vårdens Viktiga Vägval.

Plats: Digitalt och fysiskt på City Life

Välkommen till Lifs digitala träff som varje månad bjuder in till spännande samtal om Vårdens Viktiga Vägval. Förkortningar som AI, VR, ATMP, DNA, FaR samt människors nya beteenden förändrar hur vård ges och fås i framtiden. Vi vill veta mer om huret, vadet och näret. Vi livesänder våra samtal där du samtidigt har möjlighet att chatta och ställa frågor. Hoppas vi ses och kan föra en spännande dialog om Vårdens Viktiga Vägval.

Anders Blanck AndersBlanck - 22 september
The Future of Swedish & Danish Life Science https://t.co/YprVBM3oBx
Anders Blanck AndersBlanck - 22 september
@LIFetimeSE: Satsningar för att minska vårdskulden, öka intresset för att jobba i vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen ä…
Anders Blanck AndersBlanck - 22 september
@Hassel2011: Karolina #Antonov pratar om det bra upplägget av projektet #ipö och om vikten av att kravställa vad de olika parterna är be…
Anders Blanck AndersBlanck - 22 september
@LIFse: "Jag välkomnar de ekonomiska tillskott till regionerna som regeringen föreslår till följd av coronakrisen. Vi måste förbereda os…
Lif Sverige LIFse - 22 september
@LIFetimeSE: Satsningar för att minska vårdskulden, öka intresset för att jobba i vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen ä…
Lif Sverige LIFse - 22 september
"Jag välkomnar de ekonomiska tillskott till regionerna som regeringen föreslår till följd av coronakrisen. Vi måste… https://t.co/ChSO9RC9bG
Lif Sverige LIFse - 22 september
@EFPIA: In Europe, 10 million people are living with Alzheimer’s and this is expected to increase to 14 million by 2030. #WeWontRest unt…

Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av Life-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny Lif-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.