X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bild på provrör

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

21 oktober

2 600 medarbetare från 70 länder utvecklar de nya läkemedlen

Den stora anläggningen i Göteborg är navet för Astra Zenecas forskning i Sverige. Där arbetar Christoph Varenhorst som tror att skräddarsydda läkemedel kommer göra stor skillnad i framtiden. 

20 oktober

Justering i LER efter dom

Efter en dom i kammarrätten kommer det så kallade kongressundantaget att tas bort från Lifs etiska regelverk LER. – Vi har inväntat den rättsliga processen och sedan det aktuella ärendet nu har avgjorts agerar vi skyndsamt, säger Jonas Duborn Compliance officer på Lif.

19 oktober

Framtidens apotek – en del av hälso- och sjukvården

Tävlingen "Framtidens Apotek" ville få förslag på hur ett apotek kan se ut om fem, tio eller femtio år men också hur framtidens apotek kan bidra till att främja ett liv i hälsa. Lifs Magnus Lejelöv var med och tog fram det vinnande bidraget.

18 oktober

Ny satsning ska stärka Sverige som Life Science-nation

Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med företaget NorthXBiologics etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner i Matfors. Hubben ska också stimulera till forskning och utveckling inom området.


Se valdebatten efterhand

I ett extrainsatt Vårdens viktiga vägval diskuterade politiker från socialutskottet vilka vårdpolitiska frågor som är i fokus under valåret 2022.