X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

9 juni

Planeringschef till Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Planeringschefen ska ha ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av hela Lifs kansli och de gemensamma arbetsformerna samt organisatoriskt leda och ansvara för Policygruppen inom Lif. Policygruppen ansvarar för omvärldsbevakning, policyutveckling, myndighetskontakter och påverkansarbete inom sex områden: Market Access, On market, Life Science, Hälso- och sjukvårdsystemet, Medicinsk policy och Digitalisering.

9 juni

"Svensk forskning bidrar med en ny typ av vaccin som skulle kunna lösa distributionsproblem"

Svensk forskning om nya innovativa sätt att distribuera vaccin men också innovativa sätt att få befolkningen att vaccinera sig är två teman i Johan Bruns coronakrönika. Forskning om ifall en naturligt genomgången infektion med SARS-CoV-2 ger bättre immunsvar än vaccinationer är ett annat.

4 juni

Ebba Busch besöker ny svensk vaccinfabrik

En produktionsanläggning för covid-vaccin växer fram i Solna. Under onsdagen besökte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch företaget Valnevas nya vaccinfabrik i Solna tillsammans med regionrådet Desirée Pethrus. Anläggningen tas i bruk senare i år och kommer att användas för covid-19-vaccin.

4 juni

Precisionsmedicin – dags för en konkret plan för införande

Både Lifs egen lägesrapport och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport om implementering av precisionsmedicin visar på stora möjligheter men pekar också på flera utmaningar som behöver adresseras. En konkret plan och en satsning på hälsodata är två förutsättningar som krävs för att fler patienter ska kunna ta del av precisionsmedicin i framtiden.


Titta på seminariet i efterhand

Se inspelningen av Vårdens Viktiga Vägval från den 18 maj där temat var "Hur går det för den svenska cancerstrategin i skuggan av pandemin?".