X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bild på provrör

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

6 december

Nationella särkrav för kliniska läkemedelsprövningar försämrar svensk konkurrenskraft

Sedan 2016 har Lif påpekat att Sverige borde anpassa kraven på distribution av prövningsläkemedel så de harmonierar med övriga Europa.

1 december

Läkemedelsexport för 71 miljarder

Läkemedel fortsätteratt vara en viktig del av den svenska varuexporten trots viss inbromsning under första halvåret 2021 visar SCBs statistik för det tredje kvartalet.

30 november

Lif välkomnar den nya regeringen

Idag presenterade statsminister Magdalena Andersson sin nya regering. Bland annat blir Karl-Petter Thorwaldsson näringsminister. – Ett bra val, säger vd Anders Blanck som också hyllar regeringens hållbarhetsfokus.

30 november

De tysta, långsamma pandemierna

Vi behöver fortsätta bekämpa coronaviruset, men vi får inte vänta med krafttag mot två andra globala hot: antibiotikaresistensutvecklingen och klimatförändringarna, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.


12 november

Hur ska vården av de äldre se ut i framtiden?

Vårdens viktiga vägval den 11 december handlade om äldreomsorg och äldrevårdvård. Se seminariet i efterhand.