X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

11 maj

"När pandemin blir en endemi"

Fler och fler tror att vi kommer att få anpassa våra samhällen till att leva med covid-19 under de kommande åren. Pandemin kommer att övergå till en endemi och att större utbrott hålls tillbaka genom årliga påfyllnadsdoser av vacciner anpassade till det aktuella mutationsläget. I veckans coronakrönika lyfter Johan Brun att det är dags att börja fundera på den postpandemiska världen i ett globalt perspektiv.

6 maj

Vårdens Viktiga Vägval: Hur går det för den svenska cancerstrategin?

Hur går det med cancervården under pandemin och hur står den sig i ett nordiskt perspektiv? Vilka är de viktigaste svenska målen? Är en jämlik, likvärdig cancervård som kan ta till sig nya innovativa behandlingar en utopi? Vilka är de svaga länkarna inom cancervården i dag? Förebyggande, tidig diagnostik, behandling eller omvårdnad?

6 maj

Nationella innovationskontor kan göra Sverige mer attraktivt

En satsning på ett nationellt innovationskontor inom Life Science-området för att kraftsamla och skapa en tydlig ingång till universiteten för exempelvis företag är ett av förslagen i betänkandet för att utveckla det svenska innovationsstödssystemet som Lif vill se realiseras. Frida Lundmark kommenterar förslagen.

6 maj

Slopade patent ingen lösning på vaccintillgång

Läkemedelsbranschen i Sverige och globalt reagerar mycket starkt mot beslutet av USAs regering om att stödja ett förslag om slopade patent på vacciner mot covid-19. Ett avskaffande av patent kommer inte att ge snabbare global tillgång till vacciner för att stoppa pandemin. "Jag förutsätter att Sverige och EU som helhet står fast vid att säga nej till förslaget", säger Anders Blanck, vd för Lif.


Utvecklingen av vaccin mot covid-19 i siffror

Vi rapporterar löpande om allt som rör utvecklingen av coronavaccin. Ta del av aktuell information och statistik från WHO och EMA här.