22 mars
Avancerade terapiläkemedel (ATMP) kan användas för att ge svårt sjuka patienter helt nya typer av effektiva behandlingar. Men de nuvarande betalnings- och värderingsmodellerna är inte utformade för dessa och försvårar därmed införandet i vården. En ny rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi ger förslag på hur ATMP-behandlingarna kan finansieras.
18 mars
Folkhälsomyndigheten ska nu utreda hur stor kostnaden blir om också pojkar erbjuds HPV-vaccinering, något myndigheten rekommenderade redan 2017. ”Få insatser kan anses mer ändamålsenliga än de som förebygger en cancerutveckling och där man annars har att hantera konsekvenserna och kostnaderna för fullt utvecklad sjukdom”, säger LIF:s Johan Brun.
15 mars
Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.Konsultationen är öppen fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 15 april.
14 mars
SCB presenterar vartannat år nationell FoU statistik. ”Forskning och utveckling i Sverige 2017” visar att läkemedelsföretagens investeringar i Sverige fortsätter att öka. Företagen i varugruppen Farmaceutiska basprodukter och läkemedel investerade under 2017 över 11,4 miljarder.
13 mars
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. Den rapporterade återbäringen för 2018 var knappt 3 miljarder kronor men då finns inte återbäringen från klinikläkemedel med.
28 februari
På dagen för sällsynta sjukdomar släpps rapporten ”Särläkemedel i Sverige”. Det är en fördjupad analys och redovisning av särläkemedel som har tagits fram av NEPI med stöd av LIF.
27 februari
Under 2018 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 82 miljarder kronor, visar statistik från SCB. Ökningen under året var 11 procent (exporten steg från 74 miljarder till 82 miljarder kronor).

KALENDARIUM

26-27
mar
26 - 27 mar
Svenska Mässan, Göteborg
29
maj
29 maj
Courtyard by Marriott, Stockholm
11
sep
11 sep
LIF och City Life, Sveavägen 63, Stockholm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 25
Lena Hallengren: Vårdköerna ska bort https://t.co/92YHTftB5h
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 25
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 24
Ny rapport föreslår hur patienter kan få tillgång till helt nya avancerade terapiläkemedel https://t.co/MNMn2w7ieP
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 23
@LIFse: .@LIFetimeSE intervjuar riksdagsledamot Dag Larsson om läkemedels- och sjukvårdsfrågor på #skongress19. pic.twitter.com/SQQX3YYOEE
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 26
Väntetiderna och vårdköerna ska kortas, och parallellt ska Socialdemokraterna ta fram ett sjukvårdspolitiskt progra… https://t.co/DfJQkPI1gx
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 25
EMA: Fortsatt hög risk för brist på vissa läkemedel vid hård Brexit - Insikt Medicin https://t.co/S8RuExJFaj
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 25
Medarbetare på Läkemedelsverket tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissonen - Läkemedelsverket https://t.co/PWIDCMe2Y9

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.