14 november

Läkemedel gör inte bara Sverige friskare utan också rikare. Trots en inbromsande konjunktur går svensk läkemedelsexport allt bättre. Nyligen framtagna rapporten ”Läkemedelsbranschens ekonomiska fotavtryck i Sverige” visar hur branschens verksamhet påverkar och lyfter den svenska ekonomin.

14 november
Under hösten har två genterapier mot Skelleftesjukan fått klartecken av Rådet för nya terapier. Beslutet är efterlängtat av patienterna som länge har väntat på att få tillgång till mer effektiva behandlingar.
7 november
Cancerforskningen tappar mark i förhållande till andra länder och medicinsk forskning överlag är på nedgång, visar Cancerfondens senaste rapport. Den negativa utvecklingen innebär sämre tillgång till vård i internationell framkant och nya behandlingar för svenska patienter.
6 november
Athenapriset, Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till forskarna bakom en ny teknik som ger andningsstöd till nyfödda som inte kan andas själva.
30 oktober

– Ta tillvara på infrastruktursatsningarna, öka digitaliseringstakten, och samverka mer med näringslivet för att lösa vårdens utmaningar, så sammanfattar vd Anders Blanck, LIFs inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.


KALENDARIUM

15
nov
18-19
nov
19-21
nov
19 - 21 nov
City Conference Centre, Stockholm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 14
OECD: Vårdkostnader ökar snabbt https://t.co/UYLhFYWZCi
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 13
@ulrikaarehed: Cancerfonden har i år fattat beslut om en rekordutdelning till cancerforskning. 770 miljoner kronor är den största satsni…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 13
@eupatientsforum: Co-creation is about culture, not money. The system that sees the patient as a consumer should evolve into co-creation…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 13
@LIFse: Ny rapport från ⁦@EFPIA⁩ och Iqvia om personcentrerade behandlingar: ”Assessing person-centered therapeutic innovations” https:/…
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 14
Godkända genterapier mot Skelleftesjukan visar en väg framåt. ”Beslutet illustrerar att det med NT-rådets hjälp går… https://t.co/FjkCfnI5is
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 14
Idag kraftsamlas för att öka antalet kliniska prövningar i @regionstockholm. @ISvenonius och @TobiasNaessen inlede… https://t.co/xb5pJP9hvt
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 13
Ny rapport från ⁦@EFPIA⁩ och Iqvia om personcentrerade behandlingar: ”Assessing person-centered therapeutic innovat… https://t.co/vxmMRAaTMS

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.