X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lisa Stern Ödmark,  Pauline Göthberg och Alexander Sommensjö

Poddserien Life Science och hållbar utveckling

En poddserie i tre delar där vi diskuterar hållbar utveckling med avstamp i Lifs hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen som lanserades i maj 2022.

Avsnitten finns även på Podbean och där du brukar lyssna på poddar.

Life Science och hållbar utveckling: Lisa Stern Ödmark och Pauline Göthberg

Lisa Stern Ödmark är chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening och Pauline Göthberg nationell samordnare för regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling. De ger sitt perspektiv på Lifs hållbarhetsmanifest och -strategi och diskuterar hur nästa steg ser ut, både för företagen och alla andra i läkemedelssektorn.

Pauline Göthberg bjuder på en inblick i hur regionernas upphandling av läkemedel ser ut och vilka hållbarhetskrav de ställer. Hur kan sektorns aktörer samarbeta för att gynna ansvarsfullt tillverkade men kanske dyrare produkter i upphandlingar?

Lisa Stern Ödmark berättar om märkningen Välvald – apotekens guide för ökad transparens och hur konceptet kommer att utvecklas framöver med bland annat hårdare krav.

I detta tredje och sista avsnitt hinner deltagarna också bland mycket annat diskutera begreppet hållbar hälsa, värdet av hållbarhetscertifieringar och hur offentlig upphandling kan användas för att accelerera en hållbar utveckling i samhället.

Med Bengt Mattson, Lifs hållbarhetsexpert.

Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif.


Life Science och hållbar utveckling: Olav Fromm och Fredrik Hellman

Olav Fromm från Chiesi och Fredrik Hellman från AstraZeneca deltog i arbetet med Lifs hållbarhetsmanifest och -strategi. De kommer till podden och berättar om utmaningen med att hitta mål som hela sektorn kan ställa sig bakom och bestämma vilka frågor som skulle prioriteras.

De talar om kopplingen mellan hälsa och hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet ser ut på deras företag. Både AstraZeneca och Chiesi har höga ambitioner vad gäller klimatet och koldioxidneutralitet men jobbar mycket bredare än så. Hur kan man expandera hållbarhetsdebatten bortom de gröna aspekterna så att hela agenda 2030 uppmärksammas? Till exempel fokuserar Lifs manifest utöver miljö och klimat på etik, god hälsa och tillgång till läkemedel – allt viktiga delar inom hållbar utveckling för läkemedelsbranschen och samhället i stort.

Med Bengt Mattson, Lifs hållbarhetsexpert.

Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif.


Life Science och hållbar utveckling: Jenni Nordborg

Till premiäravsnittet bjöd vi in Jenni Nordborg, regeringens Life Science-samordnare, för att få hennes reaktioner på innehållet i Lifs hållbarhetsmanifest och strategi. Hon berättade också bland annat om hur regeringen arbetar med Life Science och hållbar utveckling och hur politiken och sektorn kan samverka för att accelerera samhällets omställning till hållbarhet.

Med Bengt Mattson, Lifs hållbarhetsexpert.

Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif.

Läs mer om Lifs hållbarhetsmanifest och strategi

Uppdaterad: 1 juli