X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens Viktiga Vägval: Valspecial och Psykisk ohälsa

17 augusti
Logo Vårdens Viktiga Vägval

Lif fortsätter under hösten att bjuda in patientföreträdare, beslutsfattare och olika representanter för svensk hälso- och sjukvård för att diskutera vårdens viktigaste frågor. Först ut är ett samtal om den ökande psykiska ohälsan samt en extrainsatt valspecial – ett år innan valet.

Medicinsk forskning, nya behandlingar, nya tekniker och, inte minst, samhällsutveckling och förändrade beteenden skapar nya möjligheter för hur vård både kan ges och fås. Hälso- och sjukvård är ett komplext system med många olika aktörer och prioriteringar och val måste ständigt göras.

Inom ramen för Vårdens viktiga vägval bjuder Lif varje månad in företrädare för regioner, statliga myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer till samtal om dessa vägval. Under våren diskuterades bland annat utvecklingen av den nära vården, av högspecialiserad vård, precisionsmedicin och genomförandet av den svenska Life science-strategin.

Psykiska ohälsa först ut i höst

Höstens första Vårdens viktiga vägval den 8 september handlar om psykiska ohälsa och hur den ska kunna minskas. Arbetet med att ta fram en nationell strategi pågår men vad görs mer? Hur går det med kunskapsstyrningen och hur kan forskningen stimuleras ytterligare?

Medverkar i seminariet gör Ing-Marie Wieselgren – samordnare psykisk ohälsa, SKR, Lennart Lundin – vice ordförande Schizofreniförbundet, Jonas Eberhard – psykiater och vetenskaplig sekreterare Svensk Psykiatrisk förening samt Susanne Nordling (MP) – ordförande psykiatriberedningen, region Stockholm.

Extrainsatt valspecial – ett år innan valet

I ett extrainsatt samtal diskuterar medlemmar i riksdagens socialutskott vilka frågor de vill se i den kommande valrörelsen och vilken politik det egna partiet vill föra. 

Deltar gör Acko Ankarberg Johansson (KD) – ordförande socialutskottet, Kristina Nilsson (S) – vice ordförande samt ledamöterna Camilla Waltersson Grönvall (M) och Sofia Nilsson (C).

Debatten leds som i alla samtal av Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif och Anders Åkesson, leg sjuksköterska och tidigare sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet och regionråd i Region Skåne.

Äldrevården samt sällsynta sjukdomar kommer att vara teman för hösten tredje och fjärde Vårdens viktiga vägval.

Anmälan till samtliga seminarier.