X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

september
v35 30 31 1 2 3 4 5
v36 6 7 8 9 10 11 12
v37 13 14 15 16 17 18 19
v38 20 21 22 23 24 25 26
v39 27 28 29 30 1 2 3

Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från Lif deltar som talare eller paneldeltagare.

Plats: Digitalt

Sverige är ett av de få länder som inte har en nationell strategi för sällsynta diagnoser eller någon specifik överenskommelse för att säkerställa jämlik tillgång till vård för denna patientgrupp. Beräkningar visar att uppskattningsvis har 300 miljoner människor i världen en sällsynt diagnos, varav 400 000 av dessa bor i Sverige. Svensk hälso- och sjukvård har i många avseenden goda förutsättningar för att skapa en jämlik vård för patienter med sällsynta diagnoser, men det saknas en nationell samordning av befintliga strukturer och resurser. Är svaret en nationell handlingsplan mer nationell samordning och en gemensam finansieringsmodell? Och hur ett ökat samarbete inom EU förbättra förutsättningarna för diagnos och behandling?

Plats: Digitalt

Framflyttat – nytt datum 13 oktober. I september är det ett år kvar till valet 2022. Samtalsserien Vården viktiga vägval har bland annat handlat om patientnära forskning, kunskapsstyrning, digitalisering och precisionsmedicin – vad kommer valet 2022 handla om? Hur kommer partiernas vårdpolitik se ut i framtiden? Vilka är de viktiga frågorna och skiljelinjerna?

Plats: Digitalt

Mer information kommer tidigt hösten 2021.

 

Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö. Lokal: Multirummet. Man kan även delta digitalt.

Life Science-branschen verkar i ett sammanhang som förenklat kan beskrivas forskning – utveckling – användning – uppföljning. Samverkan mellan Life Science-branschen och Region Skåne sker i princip i alla dessa delar och är av stor vikt för båda parter. Det finns ett gemensamt intresse att tillgängliggöra
innovativa läkemedel och behandlingar som syftar till patientnytta i form av förbättrade utfall i vården. Viktiga saker har hänt sedan Uppstart Almedalen 2019. Vad kommer hända framöver? Vi kommer berätta om de framsteg och initiativ som har hänt sedan senaste mötet. Vi kommer också blicka framåt.

Mötet är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Lif.

Plats: Digitalt

Lif och Swedish Medtech fortsätter sin serie om digitaliseringen inom vården och tänkte nu ge sig på ett övergripande ämne och diskutera hur kultur och ledarskap påverkar innovationsuppdag och digitalisering.

Plats: Digitalt

Coronapandemin visade på brister inom den medicinska vården av äldre. Glappet mellan region- och kommundriven vård av äldre behöver bryggas över. Samtidigt behöver både kommuner och regioner nyanställa och när den stora gruppen fyrtiotalister blir äldre står både vården och omsorgen inför stora kapacitetsutmaningar. Hur ska vården av de äldre förbättras och kommer den nya äldreomsorgslagen bidra till att täta de glapp och kunskapsluckor som finns inom vården av de äldre?

Plats: Digitalt

Mer information kommer hösten 2021.

Plats: Digitalt

Mer information kommer hösten 2021.