X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Se Lifs Almedalsseminarier i efterhand

8 juli

Under den digitala upplagan av Almedalsveckan 2021 arrangerade Lif två seminarier gästade av beslutfattare, patientföreträdare och ämnesexperter. Det första handlade om hur Sverige kan få fler företagsinitierade läkemedelsprövningar och för det andra var temat en uppsnabbad implementering av precisionsmedicin.

Så får Sverige fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Genom kliniska läkemedelsprövningar når vetenskapliga landvinningar patienterna i form av nya läkemedel. Det sker i samarbete mellan forskare, vårdpersonal, patienter, sjukvårdshuvudmän och forskande läkemedelsföretag.

Om antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar ska öka behöver varje aktör rätt förutsättningar att genomföra sin del av arbetet. Hur får vi ihop alla nödvändiga pusselbitar?

Medverkande

Frida Lundmark, Life Science-expert på Lif

Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare och ansvarig för regeringens life science-kontor

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer

Maria Wästfelt, chef för enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet

Mia Frisk (KD), ordförande i Region Jönköping och ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg på SKR

Så accelererar vi implementeringen av precisionsmedicin

Utvecklingen av precisionsmedicin möjliggör en viktig och nödvändig modernisering av hälso- och sjukvården som skapar förutsättningar för en mer individanpassad diagnostik och behandling. 

Implementeringen innebär en systemtransformation med krav på bred samverkan mellan regioner, näringsliv, myndigheter samt akademi. Seminariet fokuserar på hur de olika aktörerna kan samverka för att nå regeringens målsättning om att Sverige ska vara ett ledande land i införandet av precisionsmedicin.

Medverkande

Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet

Dag Larsson, ledamot i socialutskottet

Karin Liljelund, vice ordförande för Lungcancerföreningen

Anders Blanck, vd på Lif