X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kvinna vid dator

Clinical Trials Day 2022 – Virtuella kliniska prövningar

Världen över firas Clinical Trials Day 20 maj. Det görs för att uppmärksamma behovet av forskning för att få fram nya läkemedel och vacciner men också för att lyfta hur hälso- och sjukvårdens och företagens medarbetare bidrar och tar ansvar för framtidens hälso- och sjukvård genom att bedriva klinisk forskning.

Lifs tema för Clinical Trials Day 2022 är ”Virtuella kliniska prövningar”. Det är en beståndsdel i det som kallas decentraliserade kliniska prövningar där ny teknik möjliggör nya och mer effektiva studieupplägg för dagens läkemedelsforskning. 

Värdet av att kunna delta i en klinisk läkemedelsprövning är väl dokumenterat. Patienter, även s.k. forskningspersoner, kan få tillgång till nya innovativa behandlingar samtidigt som man bidrar till att föra forskningen framåt. Läkemedelsprövningarna bidrar också till att hälso- och sjukvårdspersonalen får uppdaterad kunskap om det senaste inom området i fråga. Tack vare ny teknik kan jämlikheten nu öka genom att möjliggöra enklare deltagande för alla patienter oavsett var i landet de bor – i så kallade decentraliserade kliniska prövningar.

Fler kan delta

Många av de delar som ingår i kliniska läkemedelsprövningar kan idag genomföras med hjälp av digitala lösningar. Det har flera fördelar, fler patienter kan få möjlighet att delta i kliniska läkemedelsprövningar oavsett var de bor, men det ökar också effektiviteten och kan bidra till höjd datakvalitet. Patientrekrytering via sociala medier och appar bidrar också till att större patientgrupper kan inkluderas snabbare och att kostnaderna för läkemedelsutveckling kan minska.

Ny teknik är möjliggörare

Pandemin har på ett tydligt sätt visat på behovet av att använda ny teknik och nya arbetssätt för att kunna bedriva klinisk forskning där patienten inte behöver besöka hälso- och sjukvården - om det inte är nödvändigt av medicinska skäl.

Besök på kliniken kan i många fall ersättas av fjärrkonsultation via video eller telefon, eller genom hembesök av mobil sjukvårdspersonal. Patienter/forskningspersoner kan få prövningsläkemedel och testkit hemskickade och lära sig använda dem genom videoinstruktioner eller fjärrkonsultation. Data kan sedan laddas upp via digitala verktyg och mobilenheter. Exempel på decentraliserade moment som har godkänts av Läkemedelsverket är:

  • Elektroniskt samtycke på distans
  • Hemprovtagning som patienten själv administrerar
  • Distansbesök inom ramen för prövningen
  • Medicinteknisk lösning för att fånga symptom på eventuell biverkning
  • Distribution av prövningsläkemedel

Svenska Läkemedelsverket ligger i framkant vad gäller decentraliserade studier, komplexa studiedesigner och nya typer av avancerade behandlingar/precisionsmedicin och erbjuder stöd och rådgivning till företag som vill genomföra decentraliserade kliniska prövningar. AstraZeneca, Novartis och BMS är företag som deltagit i Läkemedelsverkets pilot för att utveckla en svensk modell och Roche har just nu en ansökan med virtuella anslag på gång. Läs mer om vad företagen ser för fördelar och utmaningar kopplade till ett mer decentraliserat arbetssätt.

Historien bakom Clinical Trials Day

Clinical Trials Day firas världen över för att uppmärksamma dagen då den engelske kirurgen James Lind startade det som ofta anses vara den första randomiserade kliniska prövningen. Studien genomfördes ombord på ett av marinens fartyg med start den 20 maj 1747. Sjömännen som var hårt drabbade av skörbjugg delades in i grupper som fick testa olika kurer och de som tilldelade citrusfrukter upplevde "the most sudden and good visible effects", enligt Linds rapport.

Vill du veta mer så gå in på denna länk: http://www.clinicaltrialsday.org/about

Många deltagare i hjärtstudie tack vare app och smart pillerburk

Anna Koch har arbetat med kliniska prövningar inom såväl små som stora läkemedels- och biotechföretag under 20 år i olika roller. Här berättar hon mer om den hjärtstudie som AstraZeneca deltog med i Läkemedelsverkets pilot.

 

Hybridprövning ökar flexibiliteten för både patienter och hälso- och sjukvården

Novartis genomför just nu en så kallad hybridstudie. Den innebär att bröstcancersjuka kvinnor som ingår i studien kan välja att genomföra merparten av behandlingarna och besöken hos sin ordinarie onkolog på det egna sjukhuset.

 

Pandemin visade på behovet av digitalisering

Ett område där decentraliserade och virtuella prövningar är extra användbara är sjukdomar där patienterna av smittskyddsskäl bör isoleras i hemmet. MSD deltog i Läkemedelsverkets pilot med en prövning för covid-19 behandling där digitala komponenter såväl underlättade patientrekrytering som behandlingsmöjligheter.

Vågar vi hoppas på en positiv trend med fler kliniska prövningar fortsättningsvis?

20 maj uppmärksammas Clinical Trial Days världen över. Lif väljer bland annat att lyfta hur ny teknik kan göra att fler patienter kan delta i läkemedelsprövningar. Läs mer i en krönika av Sofia-Maria Annell, junior sakkunnig på Lif.

Bättre förutsättningar för företagsinitierade kliniska prövningar fokus för ny utredning

Även om antalet ansökningar från läkemedelsföretagen har ökat under 2021 så har Sverige under senaste åren haft en nedåtgående trend. Varför och hur trenden kan vändas vill näringsdepartementet ta reda på.

Information till dig som funderar på att delta i en klinisk läkemedelsprövning

Den här broschyren vänder sig till dig som är patient, anhörig eller vän, och som är intresserad av att få veta mer om kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Här får du reda på vilka som är ansvariga för kliniska läkemedelsprövningar, vad en klinisk läkemedelsprövning innebär, vem som kan delta och vilka möjligheter och risker som finns för den som genomgår behandling i en klinisk läkemedelsprövning

Produktionsår: 2021

 

Lifs handlingsplan: Så kan Sverige få fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Innehåller förslag på åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna att bedriva att kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

Produktionsår: 2021
Uppdaterad: 23 maj 2022