X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Utbildning för alla ger hållbar hälsa

29 juni
Bild på Bengt Mattson

Utbildning är en förutsättning för hållbar utveckling. Det är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som ger var och en verktyg att bidra till samhällsutvecklingen. Utbildningssystemen världen över måste därför möta alla människors behov livet igenom.

I denna ljuva sommartid – när barnens sommarlov har börjat och vi är många som ser fram emot semestern – funderar nog få över skolgång, vidareutbildning och allmän kunskapsförkovran. Men i min serie med hållbarhetskrönikor om Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål vill jag trots allt denna gång lyfta mål nummer 4 – god utbildning. Det är en grundläggande förutsättning för långsiktig hållbar utveckling.

Lifs hållbarhetsstrategi som lanserades 23 maj har titeln ”Hållbar hälsa – ett centralt perspektiv i Agenda 2030”. Det leder tanken direkt till hållbarhetsmål nummer 3 – god hälsa och välmående –, men vi försöker tydligt beskriva att det målet har direkta kopplingar till en lång rad av de övriga globala hållbarhetsmålen, inte minst det om god utbildning.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa. Två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen.

Alla ska kunna ta till sig kunskap

Att kunna läsa, skriva och räkna är – vilket uttrycks i mål 4 – helt centralt för att kunna ta till sig information. I krönikan i april lyfte jag vikten av god utbildning för att kunna värdera sanningshalten i den information som flödar runt omkring oss i samhället. Information ska inte bara finnas tillgänglig för alla, utan mottagaren behöver också kunna värdera den. Och vi i läkemedelsbranschen behöver säkerställa att produktinformationen till vårdpersonal och patienter uppfattas som trovärdig.

Men den måste också anpassas efter användarnas förutsättningar. Till exempel borde bipacksedlarna som följer med läkemedelsförpackningarna finnas tillgängliga på alla relevanta språk, dessutom digitalt. Och att komplettera med enkla, översiktliga animationsfilmer på plattformar som Fass.se skulle öka kunskapen om läkemedel och vaccin hos de med sämre förutsättningar att ta till sig text.

Utbildningssystemen världen över måste möta alla människors behov under hela livet – från förskola till högskoleutbildning och det livslånga lärande som gynnar deltagandet i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som ger var och en av oss verktyg att bidra till ett hållbart samhälle.

Kompetensförsörjning nödvändigt för en välfungerande sjukvård

Ett helt annat perspektiv kopplat till god utbildning för alla är kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvårdssektorn. Läkemedelsbranschens kunskapsintensiva företag med höga krav på akademisk utbildning hos personalen har en utmaning när det gäller rekryteringar. Men kanske är utmaningen att säkerställa kompetensförsörjningen än tuffare för hälso- och sjukvården – och det tydliggörs varje sommar. Det uppkommer ständigt brist på personal, och regionerna tvingas bjuda över varandra med löften om stora extra bonusar i lönekuvertet för att säkra sin bemanning.

Inte bara viktigt

I denna ljuva sommartid ska man såklart ta chansen att njuta och ge kropp och själ vila och återhämtning om man har möjlighet, men glöm inte bort att hållbar hälsa förutsätter god utbildning för oss alla. Så efter semestern (nu under sommarmånaderna eller senare om du är en av de många hjältar som säkerställer samhällsservicen i juni, juli och augusti): se till att fortsätta förkovra dig kunskapsmässigt. Livslångt lärande är inte bara viktigt på många sätt och vis utan också lustfyllt.

Mer om hållbarhet

Mål 3: God hälsa och välmående 

Mål 4: God utbildning för alla

Om Lifs hållbarhetsarbete 

Goda exempel: Läs om hur läkemedelsföretagen bidrar till de globala målen

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4