X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Framtidens innovatörer tävlade om bästa digitala verktyget för psykisk hälsa

12 november
Grupparbete

På innovationstävlingen GroUp tävlade studenter från Sverige och Nederländerna om att utveckla digitala verktyg för att stärka mentalt välmående. Lif, Janssen och Astra Zeneca var med under innovationsprocessen och delade med sig av läkemedelsbranschens kunskaper och erfarenheter.

Alltfler unga vuxna lider av oro, ångest eller minskat psykiskt välmående och andelen drabbade är högre bland universitetsstuderande än hos jämnåriga yrkesverksamma, något som kan slå mot såväl studierna som entrén i arbetslivet. Idag finns stora möjligheter att använda digitala verktyg för att stärka studenternas mentala välbefinnande, men potentialen är underutnyttjad.

För att adressera detta ordnade Uppsala universitet och Groningens universitet innovationstävlingen GroUp tillsammans med Drivhuset Uppsala och de europeiska projekten ENLIGTH och EIT Health i oktober. Tjugofyra studerande inom teknik, medicin, farmaci och humaniora från de två lärosätena tävlade om att utveckla digitala verktyg för att stärka studenters mentala välbefinnande och vässa universitetspersonalens arbete på området.

Studenterna sammanstrålade på nederländska ambassadens innovationshubb den 23 oktober och delades upp i grupper. Sedan började innovationsprocessen där de under en och en halv dag arbetade med projektet. Där ingick att intervjua andra studenter och universitetsanställda och träffa representanter från bland annat Lif, Janssen och Astra Zeneca som delade med sig av kunskaper och erfarenheter så att de kunde utveckla sina idéer. Mental ohälsa är ett växande samhällsproblem och Lif vill bidra till ökad medvetenhet och bättre förebyggande insatser. Att föra ihop aktörer med olika perspektiv och kunskaper, som på GroUp, kan leda till förslag på nya lösningar.

Näringslivet bidrar till den innovativa kraften

Lina Sors Emilsson arbetar på Uppsala universitets tekniksatsning Upptech och bygger broar mellan universitetets teknikkompetenser och det omgivande samhället. Hon är en av projektledarna för GroUp och ger en eloge till företagen som var med och bidrog till att stötta framtidens intraprenörer och entreprenörer.

– Man ska inte underskatta vikten av att professionella, erfarna personer från näringslivet kommer in och bidrar till den innovativa kraften. När de möter studenterna händer något. Utbildning måste ske i samverkan med omvärlden, framför allt utmaningsdriven utbildning. Kontakten med näringslivet är också viktig för att studenter ska kunna börja bygga sina professionella nätverk.

Spännande idéer med förankring i egna erfarenheter

Fredrik Carle, digital strateg på Janssen, var en av de som coachade lagen. Han berömmer att bidragen speglade studenternas nuvarande situation på ett bra sätt.

– De försökte avhjälpa det som just nu låg till grund för mest ångest hos dem själva. Stressrelaterad mental ohälsa är ju inte en ovanlig diagnos bland studenter så det var kul att få interagera med dessa tvärvetenskapliga grupper kring problem och lösningar. Det fanns många fina embryon bland bidragen.

Han säger att digitala verktyg kan vara en riktig game changer inom psykisk hälsa.

 – Vi vet alla hur den omdebatterade gilla-knappen har påverkat personer på sociala medier. Med liknande dopaminstimulerande mekanismer kan alla digitala verktyg uppmärksamma och kontinuerligt entusiasmera användaren för att åstadkomma varaktig förändring i hens beteenden. Såväl hjälp med att bryta sämre sådana som att förstärka och förlänga redan bra vanor. Ett bra sätt att hantera stress är ju att tillse god ordning och struktur på till exempel arbetsuppgifter. Där kan digitala verktyg underlätta jättemycket. Så för mig går KBT och appar i såväl klocka som telefon väldigt bra ihop.

En chatbot tog priset

Deltagarna presenterade sina projekt på ett event på nederländska ambassaden den 27 oktober och pitchade sina idéer för juryn. Vinsten gick till laget Bottie och deras AI-drivna chatbot som tar egna initiativ till att få studenterna att engagera sig i sitt välmående och kommer med olika förslag på vägar framåt beroende på vad de vill förbättra.

Ska väcka insikter om innovationsarbete

Under våren kommer alla studenter att ha en ny workshop med Drivhuset som ledde innovationsarbetet och få möjlighet att vidareutveckla sina idéer. Men målet är inte nödvändigtvis en färdig produkt, säger Lina Sors Emilsson.

– Meningen är att studenterna ska få upp ögonen för innovationsarbete, hur man tar en idé vidare till någonting konkret som gör skillnad, och förstå vikten av att arbeta med andra. Man måste skapa synergi mellan allas olika kompetenser för att lyckas.