X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedlens roll vid behandling av psykisk ohälsa måste uppmärksammas

12 november
Bild på pratbubbla och texten Lif kommenterar

Remissvar. Läkemedelsbehandling är den vanligaste insatsen i svensk hälso- och sjukvård och för många en nödvändighet för att klara vardagen. Trots detta förbises läkemedelsaspekten i de initiativ som syftar till att utveckla och stärka vården. I betänkandet ”God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa” saknar Lif en analys av betydelsen av effektiv och säker läkemedelsanvändning.

Läkemedel är en viktig del i behandlingen av psykisk ohälsa och siffrorna talar sitt tydliga språk. Till exempel fick över en miljon svenskar recept på ett antidepressivt läkemedel utskrivet under 2020 och antidepressiva låg på femte plats av de läkemedelsgrupper som flest personer hämtade ut.

Att en sådan omfattande läkedelsförskrivning är effektiv och säker är av stor betydelse och dess roll borde vara central när regeringen utreder Sveriges omställning till en god och nära vård med en stärkt primärvård. Hittills har läkemedelsförskrivningen dock inte haft en sådan självklar plats, inte heller i betänkandet om psykisk ohälsa från utredningen om god och nära vård.

Optimerad läkemedelsanvändning bidrar till mål om psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner har kommit överens en satsning på psykisk hälsa och suicidprevention. I sitt remissvar skriver Lif att en optimerad läkemedelsanvändning bidrar till alla de mål de har satt upp, bland annat om förebyggande av psykisk ohälsa och insatser för en mer tillgänglig, kunskapsbaserad och jämlik vård. Här finns en möjlighet att kompensera för frånvaron av analyser kring läkemedelsanvändning i betänkandet.

Undersök läkemedlens roll för en god och nära vård vid psykisk ohälsa

Lif föreslår man inom ramen för satsningen gör en genomlysning av läkemedlens roll för en god och nära vård vid psykisk ohälsa och identifierar eventuella brister att åtgärda. Maria Fagerquist som arbetat med remissvaret säger att Lif och organisationens medlemsföretag gärna bidrar med kompetens och kunskap.

– Förskrivningen av läkemedel en av de vanligaste vårdsinsatserna. Läkemedelsanvändning borde vara en sömlöst integrerad del i alla statliga initiativ kring hälso- och sjukvården. Det går att utforma konkreta åtgärder som gör läkemedelsanvändningen till en självklar del av patientens behandling och, i ett större perspektiv, utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Till exempel kan man utforma de patientkontrakt som utredningen tidigare förslagit så att de i primärvården inkluderar läkemedelsanvändning.

Läs hela remissvaret till God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (pdf)

Foto på kontaktpersonen
Maria Fagerquist Sakkunnig policy

Kliniska prövningar