X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

”Vårdens Viktiga Vägval” – nytt forum för sjukvårdens framtidsfrågor

2 september 2020

Vårdens Viktiga Vägval är en ny mötesplats där företrädare för regioner, myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer ska kunna diskutera och debattera aktuella frågor.

Under hösten bjuder Lif in till en serie samtal om de för vården viktiga framtidsfrågorna – de viktigaste vägvalen. Till att börja genomförs mötena digitalt men målet är att bli digifysiska så fort corona-restriktionerna lättar berättar Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif som är initiativtagare till mötesserien som planeras pågå även under våren 2021.

Nära vård första temat

Det första mötet äger rum den 14 september. Det har sin utgångspunkt i den då avslutade remissrundan för ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. (SOU 2020:19).

Uppdraget för utredare Anna Nergårdh har varit att fördjupa analyserna av förslag i betänkandet Effektiv vård från 2016 och ta fram förslag som leder till en strukturreform som ska ge en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

I det första samtalet panel deltar 

Gösta Bucht – Sakkunnig SPF Seniorerna för vård och omsorg,

Anne-Marie Svensson – Vårdutvecklare Västra Götalandsregionen,

Cecilia Andersson – Ordförande i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Centerpartiet och

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR.

Modererar gör Anders Åkesson, leg sjuksköterska och tidigare sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet och regionråd i Region Skåne, bland annat ordförande för utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård, tillsammans med Jonas Vikman.

Följ livestreamingen av Vårdens viktiga vägval 1

Se webbinariet "Ska vården flytta in eller ut?" här kl. 12–13 den 14 september

Månatliga möten

Kommande teman för de blivande digifysiska samtalen är Vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård samt Vägen till en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård.
– Vi hoppas på bred uppslutning med representanter från hälso- och sjukvården och näringslivet samt, inte minst, patientföreträdare. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, bland annat på grund av den vårdskuld som byggts upp under coronapandemin och vår förhoppning är initierade diskussioner om central framtidsfrågor för hälso- och sjukvården, säger Jonas Vikman.


Mer om de olika mötena och anmälan:
https://www.lif.se/kalendarium/