Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

15
jan
15 jan City Life - Konferens och möten

Registerbaserade, randomiserade kliniska prövningar (R-RCT) kan vara en ny typ av kliniska prövning där Sverige kan bli världsledande. Vilken roll kan R-RCT spela i läkemedelsutvecklingen och vad behöver göras för att nå dit? Välkommen att lyssna till och diskutera med Jonas Oldgren, verksamhetschef vid UCR och professor i kardiologi och Stefan James, professor i kardiologi som har erfarenhet från att genomföra registerbaserade, randomiserade kliniska prövningar.

30
jan
30 jan Good Morning Hotels, Stadiongatan 21, Malmö

Läkemedelsrådet i Region Skåne inbjuder läkemedelsföretagen till diskussion om Skånelistan 2020.

12-13
feb
12 - 13 feb Folkets hus i Umeå

Konferensen är en mötesplats för att diskutera viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor tillsammans med kollegor från hela landet. LIFs Anders Blanck deltar i seminariet: Etiska utmaningar kopplade till innovation och forskning för en bättre hälsa.