X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

De viktigaste valfrågorna 2022

Sjukvården har varit väljarnas viktigaste valfråga de senaste tio åren. Men vilka sjukvårdspolitiska frågor blir mest centrala valåret 2022? Lif har genomfört en undersökning där väljarna fick svara på hur de ser på sjukvården, läkemedelssektorns områden och vad politikerna ska prioritera.

Korta vårdköerna

57 procent av väljarna anser att köerna till hälso- och sjukvården är ett problem. Idag är vården hårt belastad och coronapandemin har bidragit till långa väntetider för patienterna till den vård de behöver. Det finns flera sätt att bidra till att människor inte blir sjuka och behöver uppsöka hälso- och sjukvården, vilket i sin tur innebär kortare vårdköer.

Inför vaccinationsprogram för äldre

84 procent av väljarna tycker att Sverige ska ha ett vaccinationsprogram för personer över 65 år med kostnadsfria vacciner mot till exempel influensa, bältros och lunginflammation. Vaccinationer räddar liv och skyddar mot farliga sjukdomar. Det är en av de enklaste och mest kostnadseffektiva insatserna för folkhälsan.

Alla EU-godkända läkemedel ska kunna användas i Sverige

Drygt 70 procent av väljarna tycker att alla läkemedel som är godkända av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska kunna erbjudas i den svenska vården. Eftersom vårt läkemedelssystem är dåligt anpassat till dagens förhållanden får en del svårt sjuka patienter inte tillgång till effektiva läkemedel.

Dela hälsodata för att utveckla hälso- och sjukvården

88 procent av väljarna är beredda att anonymt dela hälsodata, till exempel från ett blodprov eller utfallet av en behandling, för att främja utvecklingen av vården. Hälsodata är en ovärderlig källa till kunskap som hjälper vårdgivarna och företag inom Life Science-sektorn att förebygga, upptäcka och behandla sjukdom. Vi måste tillvarata nyttan fullt ut.

Bekämpa antibiotikaresistensen

84 procent av väljarna anser att ökningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika är en ödesfråga för vårt samhälle. Redan idag är antibiotikaresistens en av de ledande dödsorsakerna i världen och vi måste agera nu för att bromsa utvecklingen.

Bättre möjligheter att delta i kliniska läkemedelsprövningar

76 procent av väljarna tycker att fler svårt sjuka patienter ska få möjlighet att delta i kliniska prövningar av nya läkemedel. Den senaste tiden har intresset för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar ökat hos hälso- och sjukvården och beslutsfattarna. Men mer behöver göras så att fler kan delta i denna viktiga forskning.

Satsa på Life Science

78 procent av väljarna tycker att forskning och produktion av läkemedel är en viktig industri för Sverige. Att Sverige är en ledande Life Science-nation bidrar till förbättrad hälsa. Det bygger också en långsiktigt hållbar tillväxt som stärker svenskt BNP genom att generera betydande exportintäkter.

Grön produktion av läkemedel

62 procent av väljarna vill att läkemedelsföretagen ska satsa mer på miljövänlig produktion. Våra medlemsföretag arbetar intensivt med den gröna omställningen och Lif är den samlande rösten för en bransch som vill förena hållbar produktion med utveckling av effektiva läkemedel som ger människor ett så friskt liv som möjligt.

Uppdaterad: 3 maj