X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Parallellimportörer av läkemedel ska rapportera kommande brister

9 mars

Hittills har parallellimportörer inte varit skyldiga att göra restanmälningar till Läkemedelsverket när en produkt riskerar att ta slut. Men nu ska de under en testperiod rapportera in kommande brister. Ett värdefullt bidrag i arbetet med att upprätthålla tillgången till mediciner, anser Lif.

När ett läkemedel riskerar att ta slut är företagen skyldiga att rapportera det till Läkemedelsverket i god tid. Det ger en bild över försörjningsläget och möjlighet att rekommendera alternativa behandlingar. Hittills har inte parallellimportörer av läkemedel omfattats av skyldigheten trots att så kallade restanmälningar är centrala för att upprätthålla tillgången till mediciner, vilket Lif länge har framhållit. Skälet är att de inte är marknadsföringstillståndsinnehavare och därför inte omfattas av nuvarande lagstiftning.

Nu har Läkemedelshandlarna – parallellhandlarnas branschorganisation – gjort en överenskommelse med Läkemedelsverket om att börja anmäla kommande bristsituationer under en sexmånaders testperiod med start i april.

Ökar möjligheten för Lifs medlemmar att göra restanmälningar tidigare

– Vi tror att det kommer göra stor skillnad, säger Lifs expert på läkemedelsförsörjning Bengt Mattson. Även om parallellimporterade läkemedel står för en liten del av utbudet i Sverige dominerar de inom vissa produktsegment och det är viktigt att få vetskap om att de inte kommer kunna leverera. Det ökar möjligheten för våra medlemsföretag att göra restanmälningar tidigare än i dag och vidta åtgärder.

En orsak till läkemedelsbrist är när parallellhandlare tar en produkt från marknaden och originaltillverkaren med kort varsel måste täcka upp med läkemedlet istället. Eftersom de fram tills nu inte har haft krav på sig att göra restanmälningar till Läkemedelsverket har sådana situationer varit omöjliga att förutse.

– Med samma krav och skyldigheter för alla som förser Sverige med läkemedel får vi en heltäckande bild, säger Bengt Mattson. Då kan vi aktörer inom läkemedelsförsörjningskedjan arbeta mer effektivt för att förebygga eller lindra brister, tillsammans och enskilt.

Informationen på Fass blir mer komplett

På Fass visas den information om kommande brister som läkemedelsföretagen anmäler till Läkemedelsverket upp. När även parallellimportörer rapporterar restanmälningar blir bilden av vilka läkemedelsförpackningar som finns att tillgå mer komplett, säger Gunilla Englund affärsutvecklingsansvarig på Fass.

– Informationen blir då mer användbar för patienter, närstående och yrkesverksamma som behöver vetskap om läkemedels tillgänglighet.

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Foto på kontaktpersonen
Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy

Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy