X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tre frågor till Karolina Antonov – Årets farmaceut

27 september 2022
Karolina Antonov

Lifs analyschef Karolina Antonov har blivit utnämnd till Årets farmaceut av fackförbundet Sveriges Farmaceuter. I motiveringen lyfter man bland annat hennes mångåriga arbete med läkemedelsstatistik och hälsodata, särskilt för att öka möjligheten att använda de två i kombination.

Vilken insats på statistikområdet är du själv mest stolt över?

– Det var jag när jag jobbade på Apoteket AB och vi fick ihop den nationella läkemedelsstatistiken så att alla aktörer hade tillgång till samma uppgifter. Det var därför det blev så viktigt för mig att Lif agerade när E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen för några år sedan gjorde en ny bedömning av sekretesslagstiftningen och slutade lämna ut information om enskilda läkemedel. Jag är stolt över att vi bidrog till den utredning som nu pågår och jag hoppas att den leder till att alla aktörer kan få tillgång till statistiken igen.

– Att Lif lyckats bygga upp ett bra samarbete kring hälsodatafrågan med övriga aktörer och kan vara med och bidra till utvecklingen är jag också stolt över.

Varför är hälsodata och läkemedelsstatistik en så viktig fråga?

– På ett personligt plan är jag mycket intresserad av området och disputerade inom det. Över tid har frågorna också blivit allt viktigare för Lifs medlemmar och är en naturlig del av vårt arbete. Så mina personliga intressen och arbetet har flutit ihop mer och mer.

– Market access är en annan fråga jag jobbat mycket med och vid ett par tillfällen har vi kunnat bidra till att forma systemet. Där tror jag att det blir allt viktigare i framtiden att berörda aktörer kan jobba tillsammans för att finna lösningar på utmaningarna kring prissättning och tillgängliggörande.

Du har prisats för dina insatser så långt. Vad ser du som nästa stora uppgift?

– Vi har arbetat mycket med särläkemedelsfrågan. Jag har förhoppningar om att TLV:s uppdrag leder till att de hittar nya vägar framåt. I övrigt är det att hitta ett sätt att ta oss an de utmaningar som låg till grund för Läkemedelsutredningen.