X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående diklofenak på apotek

1 juli 2022

Sveriges Apoteksförening har antagit en branschöverenskommelse om att receptfria produkter innehållande den aktiva substansen diklofenak av miljöskäl endast ska säljas bakom disk på medlemsföretagens apotek.

För e-handel ska produkterna kunna köpas endast sedan kunden tagit del av viss information. Överenskommelsen träder i kraft 1 mars 2023.

Anders Blanck, vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen, kommenterar beslutet:

– Läkemedelsföretagen och branschorganisationer på svensk och internationell nivå är lika angelägna som andra intressenter om att minska miljöbelastningen från läkemedel, såväl inom läkemedelsproduktion som den utsöndring som sker i samband med att patienter använder läkemedel. Samtidigt är det oerhört viktigt att insatser som olika aktörer vidtar i syfte att minska miljöpåverkan inte leder till att patienter inte får tillgång till viktiga behandlingar.

– Läkemedel utvecklas i syfte att lindra och bota sjukdom. Men det kan uppstå en målkonflikt när ett läkemedel kan vara effektivt mot sjukdom samtidigt som substansen riskerar att påverka omgivande miljö negativt. Vi anser att det generellt måste finnas nära samverkan mellan alla aktörer – läkemedelsföretag, myndigheter, apoteksnäring och hälso- och sjukvården – när åtgärder av miljöskäl införs som riskerar att begränsa tillgången till behandling för patienter. När det uppstår sådana målkonflikter måste det finnas tydliga spelregler för hur negativ miljöpåverkan kan minska utan att äventyra patienternas hälsa. Det kan uppnås via nära samverkan mellan alla aktörer.

– Det pågår en process gällande läkemedelssubstansen diklofenak inom EU där en vetenskaplig utvärdering avseende läkemedelsrester i vattendrag av diklofenak och flera andra substanser nyligen avslutats. Nästa steg är att EU ska ta ställning till vilka substanser som ska klassas som prioriterade enligt EUs vattendirektiv och ges ett gränsvärde som inte får överskridas i vattendrag i medlemsländerna. Vi inom läkemedelsbranschen har tidigare i diskussionen kring diklofenak fört fram att det är rimligt att invänta EUs samlade bedömning innan åtgärder införs i Sverige.

– Tillverkaren av den ledande diklofenak-produkten beslutade i våras att sluta tillhandahålla produkten via dagligvaruhandeln. I praktiken är denna medicin därmed bara tillgänglig på apotek. Det hade varit rimligt att effekten av detta beslut utvärderats först, innan ytterligare åtgärder övervägs eller införs.