X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Miljöpremie kan minska antibiotikaresistens och utsläppen av läkemedelsrester

3 juni 2022
Illustration av en vattendroppe

En miljöpremie i förmånssystemet för läkemedel kan få stor effekt genom att stötta och driva på grönare produktion inom läkemedelsbranschen. Men det gäller att den utformas på rätt sätt så att många företag väljer att ansluta sig när försöksverksamheten drar igång.

När läkemedelsrester från tillverkningen släpps ut i naturen kan det påverka miljön negativt. För att minska mängden utsläpp skulle en miljöpremie i periodens vara-systemet kunna göra stor skillnad. Det är ett sätt att gynna företag som tar stort ansvar: man konkurrerar inte bara med låga priser utan också med hur hållbar produktionen är.

Lif har arbetat aktivt med frågan i ett drygt decennium och det var välkommet när bland annat Läkemedelsverket 2021 fick i uppdrag av regeringen att förbereda en fyraårig försöksverksamhet med en miljöpremie. En bedömningsmodell ska tas fram och myndigheten ska föreslå vilka krav företagen måste leva upp till för att kvalificera sig för premien. Fokus ligger på kriterier som minskar riskerna för utsläpp av aktiva substanser i miljön vid tillverkningen. Om allt går enligt plan startar försöksverksamheten 2024.

Relevanta och rimliga miljökrav en förutsättning för högt deltagande i försöket

I en delrapport presenterar nu Läkemedelsverket ett förslag på tre miljökriterier för produkterna: företagen ska kunna ange framställningsplatser och uppfylla krav kring avfallshantering och gränsvärden vid utsläpp av aktiv substans till ytvatten.

Lifs Bengt Mattson säger att en förutsättning för att många läkemedelsföretag ska välja att delta i den kommande försöksverksamheten är att kraven utformas på ett både miljörelevant och rimligt sätt. Han ser fram emot koncisa tydliggöranden av kriterierna och miljöbedömningsmodellen i Läkemedelsverkets slutrapport i oktober.

– Lif bidrar gärna med sina kunskaper och insikter från sitt mycket långa arbete med miljöbedömning av läkemedel. Vi ligger till exempel bakom världens första miljöklassificeringssystem av läkemedelssubstanser på Fass.se som kom på plats så tidigt som 2005.

Kommer att ge en extra skjuts åt grön innovation i läkemedelsbranschen

Det värdefulla med en miljöpremie är att det ger stor effekt förhållandevis snabbt, säger Bengt Mattson. Bara lagstiftning på området är inte nog.

– För en snabbare omställning i läkemedelsproduktionen och större framsteg behövs även marknadsincitament. Det sporrar företagen att ta hållbarhetsarbetet ännu längre än den miniminivå lagkravet ställer genom egna initiativ, som ofta går snabbare att få på plats än lagändringar. En miljöpremie är just ett sådant incitament som skulle kunna driva på teknikinnovation kring grönare produktion inom läkemedelsbranschen. Och om detta initiativ blir framgångsrikt kan det influera andra länder att införa liknande system, till ökad miljönytta.

Därför är det också viktigt att miljöpremiens utformning och storlek ses som konkret och attraktiv av läkemedelsföretagen så att så många som möjligt väljer att delta i det frivilliga systemet när pilotverksamheten drar igång.

Miljöpremien kan bli värdefull i kampen mot antibiotikaresistens

Att minska mängden utsläpp av läkemedelsrester i vatten är så nödvändigt för samhällets omställning att Lif har gjort det till ett av åtagandena i sitt hållbarhetsmanifest. Miljöpremien skulle vara en viktig byggsten för att nå målet och skulle även kunna bidra i bekämpandet av antibiotikaresistensen, ett annat av manifestets åtaganden.

– Därför anser Lif att antibiotikaprodukter bör utgöra en stor del av försöksverksamheten, avslutar Bengt Mattson.

Om försöksverksamheten med en miljöpremie

Piloten föreslås omfatta en begränsad del av periodens vara-systemet och kommer att inriktas på tre läkemedelsgrupper: könshormoner, antibiotika och smärtstillande läkemedel (NSAID).

En utmaning är att det inte finns någon internationell standard som angriper problemet med utsläpp av aktiv substans till miljön vid läkemedelsframställning och därför ska Läkemedelsverket föreslå vad som krävs för att kvalificera för en miljöpremie. Målsättningen är att ta fram miljökriterier som fokuserar på att minska riskerna för utsläpp av aktiva substanser till miljön vid framställning

Källa: Läkemedelsverket

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4