X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Life Science-branschen går samman för att bekämpa antibiotikaresistens

30 juni
Foto på Amy Havenäng och Bengt Mattson

Hotet från antibiotikaresistensen blir allt mer överhängande. En rad branschorganisationer inom Life Science bildar nu Svensk industriallians mot AMR för att med förenade krafter bromsa utvecklingen.

Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris. På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. För att bidra till det arbete som pågår har en rad branschorganisationer inom Life Science gått samman i Svensk industriallians mot AMR, en koalition som med förenade krafter ska motarbeta utvecklingen.

Medlemmarna är FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, SwedenBIO, Swedish Labtech och Swedish Medtech.

Genom branschspecifika och övergripande insatser som omfattar både prevention, diagnostik och behandlingar av infektioner ska koalitionen understödja arbetet för ett minskat infektionstryck inom vård och omsorg och i förlängningen till en bromsad antibiotikaresistensutveckling i samhället.

Samverkan inom branschen är nyckeln

Antibiotikaresistens är en internationell fråga som kräver samarbete på global nivå. Sverige, som redan bedriver ett framgångsrikt arbete på området, kommer att sätta frågan högt på EU:s agenda och axla en ledarroll, inte minst under Sveriges ordförandeskap i EU under första halvåret 2023.

– Att vi går samman och tillsammans bidrar med lösningar kommer att ge effekt, säger Amy Havenäng, trainee på Lif med fokus på antibiotikaresistensfrågor. Samverkan är nyckeln och bildandet av alliansen är ett viktigt led i Lifs handlingsplan mot AMR som vi lanserade i våras. Vi vill se åtgärder på både Europa- och Sverigenivå. EU-ordförandeskapet är en stor möjlighet.

Lifs antibiotikaexpert Bengt Mattson säger att det läkemedelssektorn framför allt kan bidra med är att utveckla nya antibiotika som kan ersätta de läkemedel som successivt blir verkningslösa.

– Det kan underlättas genom olika incitament kring bland annat ersättning till företagen. Att säkerställa tillgången på de antibiotika som redan finns och skydda deras effektivitet genom ansvarsfull, korrekt användning är ett annat viktigt område. Prevention genom bland annat vacciner så att infektioner inte ens uppstår är ytterligare en central pusselbit.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4