X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Jämlika samhällen kräver hållbar hälsa – Lif på Järvaveckan

30 maj
Bild från Järvaveckan

Vi kan inte tala om en hållbar utveckling av samhället utan att tala om hållbar hälsa, bland annat jämlik tillgång till vård och behandling oavsett ålder, bostadsort och socioekonomisk ställning. Vad behöver politiken göra och hur måste hälso- och sjukvården förändras för att alla ska kunna ha ett så friskt liv som möjligt? Lif håller ett seminarium på Järvaveckan den 2 juni.

Allas lika rätt till god hälsa och välbefinnande är grundläggande för en hållbar utveckling i samhället. Men idag styrs tillgången till kvalitativ hälso- och sjukvård av faktorer som bostadsort, ålder och inkomst. Medellivslängden påverkas av ens socioekonomiska status. Möjligheterna att ta hand om sin hälsa är inte lika för alla, exempelvis är psykisk ohälsa kopplat till arbetslöshet och låg inkomst.

Det är första gången Lif deltar på Järvaveckan och vi kommer dit med ett nylanserat hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen där hållbar hälsa är en viktig del.

– Seminariet handlar om vilka förutsättningar som krävs för att minska ojämlikheten och skapa hållbar hälsa där alla är inkluderade, säger Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson. God hälsa för alla är det av FN:s hållbarhetsmål där läkemedelsföretagen har störst möjligheter att göra skillnad och därför vill vi lyfta det under Järvaveckan.

– Hållbar hälsa går ut på att både den enskilda och samhället som helhet måste vara i fokus i arbetet med hållbar utveckling. Prevention, lika tillgång till vård och lika möjligheter till god hälsa oavsett vem man är kräver system- och individperspektiv. Hela samhället måste bidra: näringslivet, beslutsfattarna och människor själva. Parallellt måste andra hållbarhetsaspekter vägas in, exempelvis miljö, klimat och jämlikhet. Allt hänger ihop.

Tid: 2 juni kl. 13.30–14.15

Plats: Seminarietält 2

 

Läs mer om Lifs seminarium: "Jämlika samhällen kräver hållbar hälsa"

Läkemedelsbranschen lanserar ett hållbarhetsmanifest