X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lärdomar om bättre metoder för ökat mentalt välbefinnande från Uppsala Health Summit

21 april

På 2021 års upplaga av Uppsala Health summit diskuterades innovativa sätt att förebygga mental hälsa och stärka psykiskt välbefinnande. Slutsatserna presenterades i en rapport som kom i mars 2022. – Läkemedelsbranschen kan bidra till bättre behandlingar och förebyggande insatser, säger Lifs expert Maria Fagerquist.

Livslångt mentalt välmående var temat för 2021 års upplaga av Uppsala Health Summit. Där samlades deltagare från hela världen för workshops om olika aspekter av psykisk ohälsa för att finna innovativa sätt att förebygga mental hälsa och stärka psykiskt välbefinnande. Deltagarna kom från akademin, sjukvården, företag, politik och intresseorganisationer och Lif var en av sponsorerna. Allt sammanfattades i en rapport som presenterades i mars 2022.

En viktig utgångspunkt var hur man istället för att uppfinna hjulet på nytt kan rikta in sig på att använda befintliga metoder för prevention och behandling effektivare och på nya sätt, så att de blir tillgängliga på bred front i alla samhällskontexter.

Ämnet är angeläget eftersom den psykiska hälsan ökar både i Sverige och globalt. Enligt rapporten från Uppsala Health Summit drabbas var tredje åtminstone en gång i livet och sannolikheten att få ångest- och depressionsdiagnoser är dubbelt så hög för kvinnor som för män. Unga är extra riskutsatta och sedan mitten av 80-talet har andelen svenska ungdomar med mental ohälsa fyrdubblats. Dessutom är glappet mellan de som drabbas och de som får behandling stort, 7–28 procent för vanliga former av psykisk ohälsa.

Förskrivning av läkemedel är den vanligaste insatsen i svensk hälso- och sjukvård och en viktig del i behandlingen av psykisk ohälsa. Antidepressiva läkemedel var en av de mediciner som flest personer hämtade ut 2020. Läkemedelsbranschen kan bidra till bättre behandlingar och förebyggande insatser, säger Lifs expert Maria Fagerquist.

– För effektiv prevention och behandling är det viktigt med en så optimerad och individanpassad läkemedelsanvändning som möjligt, och läkemedlens roll för en god och nära vård vid psykisk ohälsa borde få mer uppmärksamhet. Läkemedelsbranschen har djup kunskap om läkemedelsanvändning och bidrar gärna i det förbättringsarbete som pågår inom ramen för regeringens och SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) överenskommelse om satsningar på området psykisk hälsa och suicidprevention.

Insikterna och rekommendationerna från workshopparna finns sammanfattade i en rapport som lanserades på ett seminarium den 8 mars. Några av de teman som avhandlades var psykisk ohälsa med koppling till graviditet, det svenska konceptet fysisk aktivitet på recept och mental hälsa under och bortom coronapandemin. En övergripande slutsats var att stigmat kring mental ohälsa måste brytas.

På rapportlanseringen hade Uppsala Health Summit bjudit in en panel bestående av kliniker, akademiker och företrädare för organisationer som fortsatte att diskutera konferensens tema med ett särskilt fokus på ungdomar och hur samhället kan skapa policies som stärker och skyddar ungas välmående och samtidigt ger stöd och interventioner för alla som behöver det. Bland annat är digitala verktyg viktiga, liksom möjligheten att faktiskt ha tillgång till dem.

Se seminariet i efterhand

Ladda ned rapporten och övrigt material på Uppsala Health Summits webbsida

Läs Lifs remissvar om god och nära vård och rätt stöd till psykisk ohälsa 

Deltagare på seminariet

Karin Brocki, Professor of Psychology, Uppsala University and Chair of the Uppsala Health Summit Programme Committee on mental wellbeing

Jacqueline Sperling, PhD, Clinical psychologist, faculty at Harvard Medical School, and the co-founder and co-program director of the McLean Anxiety Mastery Program at McLean Hospital

David Anthony, Chief of Strategic Planning, Convening and Emerging Research Areas, UNICEF Office of Research – Innocenti

Lance McCracken, Professor of Psychology, Uppsala University

Prudence Atukunda Friberg, Senior Thematic Advisor, Humanitarian Unit, Church of Sweden

Moderator: Fredrik Lindencrona, SKR