X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Åtagande ska minska ojämlik tillgång inom EU

11 april
Illustration piller

Läkemedelsföretag ska ansöka om nationell subvention för nya läkemedel i samtliga EU-länder senast två år efter att läkemedlet godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det åtagandet införs nu av den europeiska branschorganisationen EFPIA.

Det finns mycket stora ojämlikheter mellan EU-länderna i patienters tillgång till de nya läkemedel som bedöms säkra och effektiva och som godkänts för användning av EMA. Den årliga så kallade WAIT-rapport som EFPIA nyligen publicerade visade liksom tidigare rapporter på betydande skillnader mellan länderna dels i andelen nya läkemedel som beviljas subvention, dels i hur lång tid det tar innan ett läkemedel subventioneras. Dessa skillnader beror på skillnader i när företag ansöker om subvention i respektive land men är även ett resultat av olika länders bedömningar av företagens ansökningar.

Framförallt i ett antal EU-länder i östra och södra Europa är patienternas tillgång till nya läkemedel betydligt lägre. Åtagandet från branschen syftar till att minska dessa ojämlikheter. Beräkningar som analysföretaget IQVIA gjort pekar på att åtagandet för företag att ansöka i samtliga EU-länder kan minska den ojämlika tillgången.

En publik portal byggs nu upp där läkemedelsföretag ska rapportera en aktuell lägesbild om ansökningsprocesserna för nationell subvention i de olika länderna för varje läkemedel. Information ska exempelvis finnas om i vilka länder som subventionsansökan lämnats in, liksom information om de bakomliggande orsakerna till att ett läkemedel ännu inte medgetts subvention i ett visst land. Initialt kommer resultatet från denna rapportering att publiceras i rapportform.

EFPIAs förhoppning är att åtagandet om att ansöka om subvention i alla länder, och öppenheten kring vilka hinder och förseningar som finns i dessa processer, kommer att underlätta samverkan mellan företag och myndigheter för att hitta nya lösningar som ger patienter tillgång till nya läkemedel.

Karolina Antonov, analyschef på Lif, ser mycket positivt på åtagandet och den nya publika redovisningen.

– Det är ett betydande åtagande för företagen som branschen nu genomför. Men det är en mycket viktig åtgärd som på sikt bör resultera i mer jämlik tillgång till nya effektiva läkemedel för Europas patienter, säger Karolina Antonov.

– Här i Sverige har Lif under flera år tagit fram fördjupade publika rapporter om de bakomliggande orsakerna till att vissa nya läkemedel inte är tillgängliga för patienter. Under senare tid har även regionerna tagit fram sådana kunskapsunderlag och informationen från den nya portalen på EU-nivå kommer att ge ytterligare kunskap och underlag för en konstruktiv dialog mellan branschen och offentliga aktörer.

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

Prissättning & subventionsfrågor
Tillgängliggörande av läkemedel i Sverige

Statistik & Hälsodata

Kontaktperson TLV och Regionernas samverkansmodell för läkemedel