X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Satsningen #Hjärnhälsa2030 sätter ljuset på neurologiska sjukdomar

18 mars

Under Brain Awareness Week inleder AbbVie, ett av Lifs medlemsföretag, en ny satsning inom området neurologi: #Hjärnhälsa2030. Målet är att öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar och stimulera till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället för att förbättra livet för alla som påverkas av neurologisk sjukdom.

– Neurologiska sjukdomar är en av de största orsakerna till funktionshinder i världen. Den totala sjukdomsbördan är enorm för hela samhället – men framför allt för patienter och närstående. Med hjälp av nya upptäckter och framsteg kan vi förändra detta, skriver AbbVie i ett pressmeddelande.

De har valt att fokusera på hjärnhälsa i stort, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och migrän – tre sjukdomar med stor påverkan på patienter, närstående, vården och samhället i stort. 

Ta del av personliga berättelser och fakta

Abbvie har producerat ett antal filmer med berättelser om hur det är att leva med sjukdomarna. De går att se på Youtube eller abbvie.se, där man också kan ta del av fakta och statistik om kostnaderna för individ och samhälle. De kommer även att uppmärksamma ämnet med inlägg i sociala medier.