X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Europeiskt datanätverk ska stärka precisionsmedicin

21 november 2022
En man och en kvinna framför en dator och annan utrustning i ett laboratorium

I projektet Genomic Data Infrastructure (GDI) ska man skapa en infrastruktur som ger säker access till genomik och tillhörande kliniska data över hela Europa. Det kommer stärka forskningen och hela precisionsmedicinsområdet.

Målet med projektet är ett europeiskt datanätverk som ger tillgång till över en miljon genom-sekvenser för forskning och klinisk tillämpning på ett integritetssäkert sätt. Det kommer att skapa helt nya möjligheter för internationella insatser och brett samarbete inom precisionsmedicin för både mer vanliga och sällsynta sjukdomstillstånd liksom infektionssjukdomar.

Den omfattande tillgången till genomikdata kommer att leda till ett kunskaps- och informationsprång inom sjukvården och forskningen så att patienterna kan få mer skräddarsydd behandling och diagnostik. Det kommer också resultera mer träffsäkra insatser på folkhälsoområdet, vilket i sin tur stärker både sjukvårdssystemen och samhällsekonomin runtom i EU.

Kommer att underlätta införandet av precisionsmedicin i sjukvården

Ett tjugotal länder deltar i projektet, däribland Sverige. Lifs Frida Lundmark sitter i den nationella referensgruppen till EU:s genomprojekt ”1+MG infrastructure” där datanätverkets infrastruktur ska integreras.

– Det kommer att underlätta för forskning, innovation och möjligheterna att snabbt integrera nya forskningsrön i sjukvården, vilket är till stor fördel för implementeringen av precisionsmedicin. Att kunna använda data på EU-nivå skapar värdefulla möjligheter för EU att stärka sin konkurrenskraft inom Life Science genom digitalisering, hälsodata och ny teknologi för framsteg inom precisionsmedicin och klinisk forskning.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy