X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Viktig satsning på precisionsmedicin i hela landet

16 september 2021
Provtagning

Ytterligare 220 miljoner satsas på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS). Satsningen gör det möjligt att fortsätta införandet av precisionsmedicin i svensk sjukvård så att alla Sveriges invånare får tillgång till mer precis diagnostik och individanpassad vård.

Genom Vinnova satsar regeringen ytterligare 96 miljoner kronor. Det matchas med 124 miljoner kronor i medfinansiering från regioner och universitet.

– Det här är mycket glädjande nyheter från regeringen och Vinnova. Vi välkomnar finansieringen till GMS för de nästkommande tre åren. Samtidigt för vi dialog med regionerna och med regeringskansliet om en långsiktig finansierings- och styrningsmodell som är nödvändig för att precisionsmedicin ska bli verkstad på riktigt, säger Mats Ulfendahl, ordförande GMS Styrgrupp och forskningsdirektör vid Region Östergötland.

Sedan starten 2018 har Genomic Medicine Sweden (GMS) byggt upp en nationell organisation som bygger på samverkan mellan sjukvården, akademin, industrin, patientorganisationer och myndigheter. Förankringen i sjukvården är en kärnfråga för att nya diagnostiska verktyg kan införas i sjukvården och bidra till en mer individanpassad vård och behandling, så kallad precisionsmedicin.

– GMS har åstadkommit mycket under sina första fyra år. Nu behöver vi gemensamt och i nära samverkan ta ansvar för att växla upp införandet av precisionsmedicin ytterligare. Samverkansgruppen för Hälsa och Life Science tar nu fram en Färdplan för precisionsmedicin där ett viktigt område är modeller för hur stat och region kan samverka runt komplexa frågor, säger Frida Lundmark, sammankallande för regeringens Samverkansgruppens arbetsgrupp inom precisionsmedicin/ATMP och sakkunnig policy Lif.

Läs hela pressmeddelandet.

Mer om satsningen finns också i Life-time Lifs mediekanal för nyheter, fördjupning och omvärldsbevakning.

Genomic Medicine Sweden

  • Samordnar införandet av avancerade genetiska analyser i rutinsjukvård i hela landet.
  • Nationell samverkanssatsning med de sju regionerna med universitetssjukhus och de sju universiteten med medicinsk fakultet, i nära samverkan med SciLifeLab (nationellt forskningscenter), patientorganisationer, näringsliv och myndigheter.
  • Startade 2018
  • Finansieras av Vinnova, tillsammans med GMS 14 parter och med separata anslag från SciLifeLab, Barncancerfonden, Socialdepartementet, mfl
Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy