X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Utvecklingen av svensk Life Science ska kartläggas

27 augusti 2021
Stapeldiagram

– Ett mycket viktigt och efterlängtat uppdrag, säger Lifs Frida Lundmark om uppdraget till Vinnova att årligen samla in och analysera statistik om Life Science-branschens utveckling. 

Life Science-branschen är numer en av Sveriges viktigaste basnäringar sett till exportsiffror men regeringen konstaterar också att pandemin tydligt visat på vikten av en framstående Life Science-sektor också ut ett hälso- och sjukvårdsperspektiv

Lif har länge efterlyst mer data om hur Life Science branschen utvecklas, dels för att kunna följa upp satsningar som görs inom ramen för den nationella Life Science strategin, dels för att ge forskande läkemedelsföretag relevanta underlag och statistik inför investeringsbeslut. Frida Lundmark, Lifs Life Science expert är bland annat sammankallande i den arbetsgrupp som Samverkansgruppen Hälsa och Life Science har initierat för precisionsmedicin och avancerade terapier.

– Vi behöver kontinuerliga analyser för att kunna vässa prioriteringarna inom Life Science-området och för att tydligare kunna presentera det svenska Life Science-erbjudandet i en internationell kontext. Att följa utvecklingen av företag inom Life Science-sektorn är viktigt för att kunna visa på våra spetsområden men också hitta utmaningar och ge oss förutsättningar att jämföra oss med andra länder och deras nyckeltal – konkurrensen inom Life Science-sektorn hårdnar hela tiden.

I uppdraget till Vinnova ingår bland annat datainsamling, avgränsningar av branschen och utveckling av en långsiktigt fungerande analysmetod. För att få en så bra bild av branschen som möjligt ska uppdraget utföras i nära samarbete med branschorganisationer och regioner.

– Vi ser ju som sagt ett stort behov av att marknadsföra svenska styrkeområden till potentiella investerare och företag och vi välkomnar därför särskilt att uppdraget ska utföras i nära samarbete med oss branschorganisationer, menar Frida Lundmark.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy