X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Näringslivet kan stärka infrastrukturerna för forskning

13 augusti

Våra forskningsinfrastrukturer behöver förbättras och i ett nytt betänkande, ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur”, finns ett antal goda förslag för att stärka styrningen och utvecklingen. Men Lif efterlyser en inkludering av infrastrukturer med hemvist i både akademin och sjukvården i det fortsatta arbetet.

Lifs Life Science-expert Frida Lundmark är positiv till utredarens förslag om att stärka näringslivets roll, framför allt när det gäller att öka företagens möjlighet att nyttja infrastrukturerna för forskningsändamål men också att öppna ytterligare för att företag ska kunna bidra till uppbyggnad av ny eller befintlig forskningsinfrastruktur.

– Ökad tillgång till forskningsinfrastruktur är en viktig fråga inom Life Science-området, inte minst för de forskande läkemedelsföretagen, och något som Lif också tidigare har lyft fram. Vi måste hitta drifts- och organisationsformer som gör att det blir enklare för företag att använda de offentligt finansierade infrastrukturerna. Det innefattar strategiska frågor som prioritering vid tilldelning av tid i infrastrukturerna men också mer administrativa frågor som möjligheten att snabbt och effektivt skriva avtal och hantering av immaterialrättsfrågor.

Frida Lundmark är positiv till utredarens förslag om att bredda definitionen av forskningsinfrastruktur till att även innefatta strukturer som exempelvis biobanker.

– För Life Science-området är det viktigt att också infrastrukturer som har en hemvist i såväl akademin som hälso- och sjukvården inkluderas när formerna för organisation och styrning ses över – bra exempel är Biobank Sverige, men också nya infrastrukturer som Genomic Medicine Sweden bör få en långsiktigt hållbar organisationsform och finansiering och ingå i arbetet med att reformera styrningen av nationella infrastrukturer framöver.

– Att stärka arbetet med forskningsinfrastrukturer där vi redan gjort stora investeringar är näringspolitiskt viktigt, det kan gynna våra inhemska företag men också bidra till att de globala läkemedelsföretagen förlägger mer forskning i Sverige, avslutar Frida Lundmark.

Läs betänkandet om framtidens forskningsinfrastruktur på regeringens hemsida