X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Oförutsägbar utveckling sammanfattar pandemitid

12 juli
Bild på Johan Brun

I juni satte Johan Brun punkt för den serie krönikor han varje vecka skrivit för Lifs räkning om coronapandemin. Det blev nära 60 stycken och i den sista konstaterar han:”Både mina egna och andras prognoser har under oftast visat sig vara felaktiga och pandemin fortsätter än idag att gäcka oss.”

Lif ställer några frågor till Johan Brun om hur han sammanfattar intryck och insikter efter att ha följt myndigheter, företag och medier under nära ett och ett halvt års tid.

Du skriver att du trots över 45 års erfarenhet av hälso- och sjukvård och arbete inom ett forskande läkemedelsföretag aldrig upplevt något som liknar denna pandemi. Vad menar du med det?

– Det har inte bara handlat om coronavirusets särart och svårigheterna med att förutspå utvecklingen utan än mer om hur den här pandemin hanterats medialt, hur beslut politiserats, diskuterats och kritiserats. Vi har dagligen fått information och statistik om hur många som smittats, skrivits in på sjukhus och dött på ett sätt som vi aldrig tidigare har fått men samtidigt så har datakvaliteten varierat mycket och gjort det svårt att jämföra situationen i olika länder, vilket ytterligare bidragit till osäkerheten kring vilka strategier och åtgärder som är och varit mest effektiva.

När du ser tillbaka på de 16 månader som har gått sedan WHO förklarade att vi befann oss i en pandemi, vad har förvånat dig mest?

– Att företagen i samverkan med akademiska forskargrupper på så kort tid kunnat  få fram så otroligt effektiva och säkra vacciner. Detta samtidigt som all annan antiviral och anticytokinstormsforskning tyvärr inte kunnat riktigt nå hela vägen fram.

Forskningssatsningarna har varit intensiva – hur har Sverige stått sig?

– Sverige har under pandemin haft en otroligt ansträngd situation på sjukhusen och på goda grunder har vi inte kunnat engagera oss i tidigt initierad behandlingsforskning. Nu pågår bland annat spännande datainsamling där Sverige framöver kommer kunna vara med och delge världen ny kunskap om pandemin och dess följder.

Vad kan vi lära oss av pandemin för att klara oss bättre nästa gång vi drabbas av något liknande?

– Det är alltid lättare att veta vad man ska göra med facit i hand. Jag tror framför allt Sverige skulle ha gjort allt det man gjorde men mycket tidigare och mer resolut. Det fanns en tendens att först vänta och se som vi inte får hemfalla åt nästa gång. Det är viktigt att vi orkar följa upp och förbättra områden där vi sett brister.


Alla Johan Bruns krönikor finns samlade här