X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nationellt datautrymme för bilddiagnostik viktig satsning

8 juli
Pratbubbla och text Lif kommenterar

Nu börjar arbetet med att skapa ett statligt nationellt datautrymme för bilddiagnostik. I slutet av juni gav regeringen E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie för utveckling av ett statligt nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik. – En efterlängtad satsning, sammanfattar Lifs Frida Lundmark.

E-hälsomyndigheten ska lämna förslag på en eller flera piloter som ska bidra till att skapa ett statligt nationellt hälsodatautrymme för datadelning som i ett första skede kan användas för delning av bilddiagnostikdata inom mammografiområdet.

Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert, välkomnar förslaget och särskilt att också företagens behov av att få tillgång till hälsodata ska finnas med i de förslag på piloter som ska presenteras.

– Att det ingår i uppdraget att bidra till ökad sekundäranvändning av hälsodata och skapa bättre förutsättning för forskande läkemedelsföretag att utveckla och ta fram nya produkter är viktigt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att bidra till att utveckla och modernisera den svenska hälso- och sjukvården.

Regeringen lyfter också fram behovet av att skapa bättre möjligheter för så kallad antalsberäkning inom hälsodatautrymmet och att också inkludera möjligheter till identifiering och rekrytering av patienter till kliniska prövningar.

– Effektivare och snabbare tillgång tillhälsodata är helt klart en konkurrensfaktor internationellt där information och tiden det tar att få tillgång är avgörande för var de forskande läkemedelsföretagen förlägger prövningar men det kommer framförallt att främja utvecklingen och innovationskraften inom Life Science-sektorn i Sverige, konstaterar Frida Lundmark.

Bygga på det som finns

Andra länder har redan olika lösningar och strukturer på plats och i uppdraget ingår att se vad man kan lära av dessa men också att inkludera det arbete som bedrivs av bland annat KOMET.

– På Lif tror vi på att utgå från och bygga vidare på befintliga lösningar och infrastrukturer och tydligare knyta samman dessa, vi behöver inte börja från ruta ett utan vidareutveckla det som redan nu finns på plats eller är på gång i Sverige. Utifrån svenska förutsättningar kan vi inspireras och dra lärdom av de som kommit lite längre och där lyfter regeringen bland annat Findata i Finland och Health Data Hub i Frankrike.

Del av europeisk satsning

Tillgängliggörande av data inom bilddiagnostik skapar ökade förutsättningar för diagnostik och behandling av framför allt cancer initialt, men bidrar också till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom Life Science och AI-området i linje med målsättningarna i regeringens Life Science-strategi.

Ett viktigt mål är att pilotprojekten ska skapa en god grund för Sveriges deltagande i EUs satsning på European Health Data Space – ett transparent system där man gemensamt över EU ska möjliggöra tillgång och användning av hälsodata – både för hälso- och sjukvården men också till forskare, beslutsfattare och näringsliv. Den europeiska satsningen innebär också att det kommer att finnas medel att söka inom ramen för Digital Europé Program (DIGITAL).

– Bilddiagnostik inom cancer och genomikdata är de i nuläget prioriterade områdena inom European Health Data Space och vill vi i Sverige vara med och ta del av satsningen är det viktigt att vi får till en ökad nationell samordning Att man i uppdraget till EHM fokuserar på bröstcancer är särskilt intressant utifrån att Genomic Medicine Sweden, (GMS) sedan tidigare har ett pilotprojekt finansierat av Socialstyrelsen med bland annat fokus på bröstcancer, därigenom knyter man också samman arbetet mellan bilddiagnostik och genomik på nationell nivå, avslutar Frida Lundmark.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy