X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nationell åtkomst till hälsodata ska utredas

12 juli
Två personer i ett labb tittar på en dator

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga datamängder inom hälsodataområdet som är av nationellt intresse. Det är ett av flera regeringsuppdrag som initierats senaste tiden och som handlar om att förbättra förutsättningarna för ökad användning och nyttiggörande av hälsodata.

– Detta och de övriga uppdrag kopplade till hälsodataområdet som bland annat Vetenskapsrådet och E-hälsomyndigheten fått det senaste halvåret visar att regeringen menar allvar med att man vill förbättra förutsättningarna för att vi ska kunna få ut den nytta vi så länge har pratat om när det handlar om hälsodata, säger Frida Lundmark, Lifs expert på Life Science.

Socialstyrelsen ska ta hänsyn till att insamlad data ska vara tillgänglig för bland annat myndigheter men uppdraget ska inte begränsas till enbart hälsodata inom Socialstyrelsens område utan även inkludera hälsodatamängder som andra behöver. Uppdraget ska inte heller begränsas avseende i vilka syften aktörer behöver data samt att forsknings- och innovationsperspektivet i möjligaste mån ska beaktas.

Nationellt och internationellt utvecklingsarbete

– Uppdraget är både viktigt och välkommet. Den breda ansatsen, med målsättning att fånga in behoven från alla aktörer i systemet, tolkar vi som att även de forskande läkemedelsföretagens behov ingår vilket är en förutsättning för stark framtida forsknings- och innovationskraft.

Frida Lundmark vill också lyfta vikten av att alla nu pågående uppdrag samordnas och stäms av med relevanta myndigheter och aktörer.

– Det händer mycket positivt just nu och det är viktigt att de olika uppdragen hålls ihop så att vi bygger ett system som fungerar nationellt men också är internationellt konkurrenskraftigt i och med det arbete och de satsningar som pågår inom ramen för EU Health Data Space (EHDS).

Fokus på data som saknas

I uppdraget ingår att Socialstyrelsen i första hand ska fokusera på data som idag inte finns tillgänglig på nationell nivå, men som kan vara av nationellt intresse.

– En fråga som är särskilt viktig för forskande läkemedelsföretag och som vi ser som angelägen att den tas om hand i denna utredning är behovet av data om läkemedel som används på våra sjukhus. Det är något som helt saknas idag och som försvårar uppföljning och utvärdering av behandlingar för både hälso- och sjukvården och Life Science-företagen, avslutar Frida Lundmark.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy