X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Planeringschef till Lif – de forskande läkemedelsföretagen

9 juni
Illustration person

Planeringschefen ska ha ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av hela Lifs kansli och de gemensamma arbetsformerna samt organisatoriskt leda och ansvara för Policygruppen inom Lif. Policygruppen ansvarar för omvärldsbevakning, policyutveckling, myndighetskontakter och påverkansarbete inom sex områden: Market Access, On market, Life Science, Hälso- och sjukvårdsystemet, Medicinsk policy och Digitalisering.

Beskrivning av rollen

I rollen som Planeringschef delar du ansvaret för Policygrupper med Lifs Analyschef. Planeringschefen har personalansvar för samtliga anställda i grupper samt ansvar för de områden som beskrivs närmare nedan. Analyschefen ansvarar för det sakliga innehållet och expertkunskapen inom sakområdena men har inget personalansvar. Tillsammans ansvarar Planeringschefen och Analyschefen för att verksamheten fungerar och utvecklas så att uppsatta mål nås. Både Planeringschefen och Analyschefen rapporterar till VD för Lif och ingår i den av VD ledda Chefsgruppen.

I rollen som Planeringschef ingår:

 • Personalansvar för Policygruppen inom Lif, ca 10 medarbetare.
 • Ansvar för det praktiska och administrativa arbetet kring styrelsen, styrelsens externa styrkort samt arbetsplaneringen för genomförandet av handlingsplanerna. Planeringschefen ansvarar för kansliets framtagande av material till och deltagande på styrelsemötena.
 • Utveckling av den befintliga strukturen för Lifs arbete, bl.a. för:
  • Utarbetande av styrkort och handlingsplaner
  • Genomförande av beslutade aktiviteter
  • Dokumentstruktur
 • Ansvar för medlemsverksamheten:
  • Styrning och samordning av Lifs olika grupperingar
  • Översyn av medlemskap, erbjudande och stadgar
  • VD-möten, medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter
 • Stödja VD i att leda arbetet i Chefsgruppen:
  • Planering och genomförande av interna kvartalsmöten och interna konferenser.
  • Fortsatt utveckling och implementering av Lifs ”Kompetensmodell”
  • Ansvar för planering, genomförande och kontinuerlig uppföljning av Lif ”årshjul” för den interna kansliverksamheten

Som Planeringschef på Lif behövs erfarenhet av arbetsledning på operativ och strategisk nivå och den/de tidiga rollen/rollerna bör ha varit av administrativ karaktär. Vi tror att du idag har en tjänst som kanslichef, stabschef eller avdelningschef inom en statlig myndighet, regeringskansliet, en akademisk institution eller motsvarande. Du har en god förmåga att bygga och upprätthålla formella och informella nätverk och god strategisk förmåga. Du är sannolikt en person som får energi av att skapa utveckling i samverkan med kollegor och du är van att jobba gentemot många olika intressenter. Önskvärt är att du har erfarenhet av HR-relaterade arbetsuppgifter och av att samordna och driva utvecklingsarbete. Erfarenhet av arbete i en medlemsorganisation eller liknande verksamhet är meriterande, liksom kunskap om offentlig sektor och Life Science-sektorn i stort.

Du är prestigelös och ödmjuk samtidigt som du är initiativrik och tydlig med förväntningar och resultat. Du är också en god organisatör med förmågan att delegera, prioritera och genom tillitsbaserat ledarskap skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner engagemang och delaktighet.

Det är viktigt att du delar Lifs värderingar och aktivt vill bidra till att stärka dessa, har förståelse för vårt uppdrag som medlemsorganisation, hur vår verksamhet fungerar samt att du i rollen som Planeringschef bidrar till att Lif är en riktigt bra arbetsplats för högt kompetenta medarbetare som vill och kan ta eget ansvar. Vi förväntar oss att du har god administrativ förmåga, god IT-vana samt förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl på svenska och engelska - både i tal och skrift.

Tjänsten avser heltid och med placering på Lifs kontor på Sveavägen 63 i Stockholm.

Ytterligare information och ansökan:

Den här rekryteringen görs i samarbete med Pharma Relations, ansökan skickas till Claire Wharton vid Pharma Relations: claire.wharton@pharmarelations.se.

Sista ansökningsdag är 22 juni men urval sker löpande, så skicka din ansökan med CV och visa ditt intresse för tjänsten redan idag.


Om Lif:

Lif är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ hälso- och sjukvård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Våra målsättningar är att Sverige ska vara ett ledande land när det gäller patienters jämlika tillgång till nya läkemedelsbehandlingar, att Sverige ska ha en stark position inom hälsodataområdet och att de forskande läkemedelsföretagen ska ses om en viktig och pålitlig partner till ett effektivt och hållbart hälso- och sjukvårdssystem i Sverige.

De forskande läkemedelsföretagen forskar fram, utvecklar, producerar och marknadsför nya och etablerade läkemedel till nytta för patienter, hälso- och sjukvård och samhälle, och bidrar i övrigt till att förbättra livskvaliteten för patienter genom att bidra till utvecklingen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och genom ut- och fortbildning för korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner. www.lif.se

Lif samlar och företräder de forskande läkemedelsföretagen för att genom vår samlade expertis, kontaktnät och omvärldskunskap aktivt bidra till utveckling inom läkemedel, forskning och Life Science.