X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nya medlemmarna i Lif vill ge patienterna snabbare tillgång till ny innovation

23 juni
John Strandberg, Magnus Gisel och Erik Fromm

Snabbare processer för att patienterna ska få tillgång till nya läkemedel och en möjlighet att få vara med i dialogen med hälso- och sjukvården om viktiga framtidsfrågor. Det är genomgående orsakerna till att tre nya företag vill engagera sig i Lif och i Sverige.

För att bli medlem i Läkemedelsindustriföreningen Lif krävs att företaget tillverkar läkemedel samt forskar eller bedriver annan vetenskapligt inriktad verksamhet inom läkemedelsområdet. Vid Lifs årsstämma valdes tre nya forskande företag in som medlemmar – Incyte Biosciences Nordic AB, Daiichi-Sankyo Nordics Aps och Kyowa Kirin AB.

Lifs VD Anders Blanck upplever att vikten av att forskande företag etablerar sig i Sverige har blivit tydligare för många aktörer under arbetet med att genomföra den svenska Life Science-strategin.

– Vi arbetar tillsammans med våra medlemmar i många olika typer av konstellationer för att bidra till införandet av den svenska Life Science-strategin där ett av de viktigaste gemensamma målen är att förbättra livskvaliteten för alla patienter i Sverige.  Det gör vi både genom att samverka med det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och genom att verka för utveckling av, tillgång till, och korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.

Och en snabbare och effektivare introduktion av nya läkemedel och andra behandlingsmetoder är ett prioriterat område.

– Svenska patienter ska inte behöva ställa sig långt bak i kön, utan måste kunna känna sig säkra på att få tillgång till de läkemedel som de behöver, när de behöver dem. Idag är bara sex av tio läkemedel som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA de senaste tre åren är tillgängliga för patienter i Sverige.

Här berättar de nya medlemmarna om sina företag och varför de väljer att engagera sig i Lif.


”Stöd till forskning och påskyndande av våra godkännandeprocesser måste gå hand i hand med beslutsprocesser som gör att rätt medicin kan finnas tillgängligt för rätt personer vid rätt tidpunkt.”

John Strandberg, Kyowa Kirin AB

John Strandberg är Country Manager, Nordics and Baltics på Kyowa Kirin AB.  Kyowa Kirin bedriver forskning och utveckling i Asien, Europa och USA. I Norden och Baltikum finns Kyowa Kirin representerat i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige. I Sverige är också det nordisk/baltiska huvudkontoret beläget.

Vilken typ av läkemedel inom vilka sjukdomsområden forskar ni fram?

 – Kyowa Kirin är ett globalt specialistläkemedelsföretag med säte i Japan. Vi bidrar till människors hälsa- och välmående världen över genom innovativ läkemedelsutveckling inom framför allt avancerade antikroppsterapier, främst inom de terapeutiska kärnområdena onkologi, nefrologi och immunologi.

Varför är det viktigt att vara med i Lif?

– Vi som arbetar på Kyowa Kirin drivs av en gemensam ambition: att bidra till ett leende (”Bring a smile”) hos alla de vi arbetar med och för, oavsett om det är genom ett nytt läkemedel för att behandla en sällsynt sjukdom, ett samarbete med omgivande samhälle eller en förbättring för våra anställda. Vi vill bidra till att vår bransch engagerar sig i konstruktiva vinn-vinn-dialoger med våra intressenter och vi tror att Lif är det bästa forumet för att adressera våra huvudutmaningar, från forskning till utveckling och patienternas tillgång till nya läkemedel.

Läkemedelsbranschen är i högsta grad internationell, vilka frågor är viktiga för att företagen även i framtiden ska vilja forska och investera i Sverige?

– Dialog, samarbete och förutsägbarhet. Dialog för att vi måste vara involverade i nationella och lokala diskussioner med beslutsfattare, kliniska verksamheter och olika patientgrupper, för att säkerställa att vi - när det är lämpligt - kan bidra till policyer och finansieringsbeslut som kommer att påverka hälso- och sjukvården i allmänhet och läkemedel i synnerhet. Samarbete och förutsägbarhet eftersom våra företag arbetar över ett brett spektrum som sträcker sig från forskning till kommersialisering. Till exempel måste stöd till forskning och påskyndande av våra godkännandeprocesser gå hand i hand med beslutsprocesser som gör att rätt medicin kan finnas tillgängligt för rätt personer vid rätt tidpunkt. Vårt nuvarande fokus på sällsynta sjukdomar innebär till exempel att vi behöver en läkemedelsutvärderingsprocess som kan anpassas och ta hänsyn till de skillnader som finns kopplat till sällsynta sjukdomar i termer av patientpopulation och tillgänglig evidens.


”För oss är det viktigt att vara en del av att säkerställa snabb tillgång till innovation, skapa vård i världsklass och ett långsiktigt hållbart sjukvårdssystem.”

Magnus Gisel, Daiichi Sankyo Nordics

Magnus Gisel är General Manager på Daiichi Sankyo Nordics, som har sitt säte strax utanför Lund. Daiichi Sankyo har sitt ursprung i Japan och finns i mer än 20 länder världen över.

Vilken typ av läkemedel inom vilka sjukdomsområden forskar ni fram?

– Globalt och på ett europeiskt plan har vi historiskt varit starkast inom kardiologi. Nu är det dock onkologi som är vårt största fokus och det också inom onkologi vi fokuserar i Norden. Vi har en nyligen godkänd produkt mot bröstcancer och en bred pipeline inom onkologi.

Varför är det viktigt att vara med i Lif?

– Lif är en fantastisk plattform där vi tillsammans som läkemedelsbolag får en stark röst och kan göra skillnad. För oss är det viktigt att vara en del av att säkerställa snabb tillgång till innovation, skapa vård i världsklass och ett långsiktigt hållbart sjukvårdssystem. Där spelar Lif en enormt viktig roll.

Läkemedelsbranschen är i högsta grad internationell, vilka frågor är viktiga för att företagen även i framtiden ska vilja forska och investera i Sverige?

– Även här handlar det om att det finns ett system som supporterar snabb tillgång till ny innovation för patienter, det är det absolut viktigaste. Det är också grundläggande att vi kan bedriva högkvalitativ forskning i tätt samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Vår unika situation i Sverige och Norden med många högkvalitativa register sätter oss i en enormt stark position för att inte enbart attrahera randomiserade kliniska studier utan också generera real world data och real world evidence. Det är en position vi måste värna om.


”Investeringar i Sverige bidrar både till grundforskning, kliniska forskning och i slutändan till att patienter snabbare får tillgång till välbehövliga terapier.”

Erik Fromm, Incyte Biosciences Nordic AB

Erik Fromm är General Manager Incyte Biosciences Nordic AB. Incyte har sitt globala huvudkontor i Delaware i USA och europeiskt huvudkontor i Lausanne. Över hela världen har Incyte mer än 1450 medarbetare.

Vilken typ av läkemedel inom vilka sjukdomsområden forskar ni fram?

– Incyte Biosciences är ett globalt forskningsbaserat företag inriktat på forskning, utveckling och tillverkning av nya behandlingar för sjukdomar där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ. Med det sagt är vår uttalade ambition att ”följa forskningen” – ett exempel är att vi startade med att utveckla mediciner för onkologisk användning vilka nu marknadsförs av både oss själva och partners inom immunologi.

Varför är det viktigt att vara med i Lif?

– Som ett mindre företag vet vi att det kan vara utmanande att göra sin röst hörd men som medlem av Lif, en organisation med ett grundmurat gott rykte, vet vi att vi kan bli hörda. Och som vd för ett litet företag med en tydlig ambition känner jag att Lif är rätt organisation för oss att effektivt driva de frågor som är viktigast för oss. Och vikten av att få tillgång till den expertis som Lif som organisation besitter kan inte nog understrykas.

Läkemedelsbranschen är i högsta grad internationell, vilka frågor är viktiga för att företagen även i framtiden ska vilja forska och investera i Sverige?

– I Sverige, liksom I alla nordiska länder, kan vi vara stolta över en högkvalitativ hälso- och sjukvård. Men vad jag ser just nu är en mindre positiv attityd till forskning. Det är något som lyfts av olika intressenter, både inom offentlig och privat sektor och på nationell respektive regional nivå, samtidigt som de konkreta åtgärderna för att vända utvecklingen lyser med sin frånvaro.  Att adressera dessa utmaningar kommer att vara nyckeln till att attrahera investeringar till Sverige som i sin tur bidrar både till grundforskning, kliniska forskning och i slutändan till att patienter snabbare får tillgång till välbehövliga terapier.