X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Fass nya app bidrar till ökad patientsäkerhet

3 juni
Person som håller i en mobiltelefon

Under våren lanserade Fass en app för allmänheten. Något som redan finns för målgrupperna hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. – Vi ser att appen är en viktig pusselbit i att göra det enkelt för patienter och allmänhet att hitta uppdaterad och korrekt läkemedelsinformation på det sätt som de föredrar oavsett var de befinner sig, säger Gunilla Englund, affärsutvecklingsansvarig på Fass.

De traditionella bipacksedlarna som distribueras via papper i läkemedelsförpackningarna löper en risk att bli inaktuella då ny eller uppdaterad information kan komma innan patienten behöver hämta ut nya läkemedel och en ny förpackning.

– Förutom att bipacksedeln kan tappas bort, är den en statisk informationskälla, säger Christer Fredlund Olsson, chef för Regulatory Affairs vid Sanofi och vice ordförande I Lifs expertnätverket Regulatory som bland annat arbetar för att digitala bipacksedlar ska bli standard framöver.

–  Ett läkemedel har idag oftast en hållbarhetstid på flera år. Kunskapen och därmed informationen om läkemedlets användning utvecklas ständigt. Därför kan viss information i den tryckta bipacksedeln i en läkemedelsförpackning hemma i badrumsskåpet med tiden bli inaktuell.  

Nya funktioner

På Fass finns alltid den senaste informationen uppdaterad och med den nya appen så blir det enklare att dela informationen digitalt. Gunilla Englund har lett utvecklingsarbetet.

–  Genom att enkelt skanna av en läkemedelsförpacknings streck-kod eller 2D-kod får patienten direkt i mobilen alltid information motsvarande den av Läkemedelsverket senast godkända bipacksedeln. Den strukturerade och interaktiva vyn i mobilappen hjälper dessutom patienten att lättare hitta efterfrågad information och dela den med närstående. Och när det är dags att hämta ut nya läkemedel ger den nya Fass-appen smidig information om vilket eller vilka apotek i närheten som har läkemedlet i lager tack vare mobilens platsinformation.

Digital bipacksedel viktigt under pandemin

Digital läkemedelsinformation kan också lösa andra problem, till exempel behovet av snabb distribution. Inte minst under pandemin har vi sett hur viktigt det är att snabbt kunna ställa om läkemedelstillverkning och distribution för att möta nya och akuta behov.

–  Det är inte alltid möjligt att inom snäva tidsramar få fram läkemedel med svensk förpackning och bipacksedel på svenska, säger Christer Fredlund Olsson.

 –  Sökfunktionen på Fass och i den nya Fass-appen kan ge både patienter och sjukvårdspersonal möjlighet att finna nödvändig information på svenska för ett läkemedel som fått dispens för att distribuera i en förpackning som tillverkats för att säljas i annat land än Sverige.

 

Ladda ner appen här:

Fass Allmänhet för IOS

Fass Allmänhet för Android