X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif debatterar: Mer rättvis fördelning av vacciner

19 maj
Bild på Anders Blanck

Den globala fördelningen av vacciner mot covid-19 präglas av orättvisa. Grundproblemet utgörs av att dagens produktionstakt inte räcker till att täcka hela världens behov samtidigt. Sverige bör gå i bräschen för att en mer rättvis fördelning kommer till stånd, skriver Lifs vd Anders Blanck i en debattartikel i Dagens Industri.

I artikeln konstaterar Anders Blanck att en mycket stor andel av de vaccindoser som hittills levererats från läkemedelsföretagen köpts av rika länder. Fördelningen till 122 låginkomstländer via WHOs program COVAX utgör endast cirka 5 procent.

”Att beskriva den rådande fördelningen av vaccindoser som ett misslyckande ur ett globalt rättviseperspektiv är ingen överdrift”, skriver Anders Blanck.

Samtidigt publicerar de globala branschorganisationerna för läkemedel, vacciner och tillverkare en gemensam plan för en mer rättvis fördelning av vacciner mot covid-19. Organisationerna för fram fem steg: ökad fördelning av vaccindoser, att fortsätta optimera produktion, verka för att handelshinder tas bort, stödja vaccinberedskap i låginkomstländer, samt fortsätta att utveckla nya vacciner.

Problemen beror inte på patenten

Den pågående diskussionen kring patent på vacciner mot covid-19 är felriktad, menar Anders Blanck i artikeln i Dagens Industri. Avskaffande av patent kommer inte att medföra ökad produktion.

”Problemen är inte orsakade av patenten. Grundproblemet är att nuvarande produktionskapacitet inte räcker till hela världen samtidigt. Då måste prioriteten just nu vara att säkra den produktionen, och att fördela vaccindoserna mer rättvist mellan världens länder.”

Sverige bör driva på för global tillgång till coronavaccin

Sverige kan gå i bräschen för en trovärdig, tydlig och kraftfull plan för global tillgång till vaccin mot covid-19, och aktivt driva frågan inom EU, och inom WTO och WHO, anser Anders Blanck och föreslår följande:

  • Sverige ska driva på för att EU, som står för 70 procent av den globala vaccinproduktionen, ska fortsätta vara den vuxne i rummet. Utgångspunkter för EU gentemot omvärlden ska vara bibehållet patentskydd, fritt flöde över gränserna av insatsprodukter och vaccin, och avskaffande av vaccin-nationalism.
  • Rika länder måste i betydligt högre utsträckning dela med sig av sina överskottsdoser av vaccin för fördelning via COVAX. I dag går detta alldeles för långsamt.
  • Läkemedelsföretagen måste fortsätta ta sin del av ansvaret och göra sitt yttersta för att producera maximalt med vaccindoser.
  • Rika länder måste öka finansieringen av COVAX för att fördelningen till låginkomstländer snabbt ska kunna öka. Här har Sverige visat vägen med åtagandet från regeringen nyligen om 2,25 miljarder kronor till COVAX, vilket gör Sverige till världens största givare sett till folkmängd. Regeringen bör aktivt ställa krav inom EU på att de andra medlemsländerna ska följa efter.
  • Inför framtiden behöver vi i Sverige öka beredskapen och vår förmåga att bidra till den framtida internationella tillgången till vaccin. Regeringen bör omedelbart utse en samordnare eller förhandlingsperson som kan påbörja arbetet med en förstärkt svensk innovations- och produktionskapacitet inom vacciner i dialog med företagen, enligt förslagen i den rapport som RISE och Vinnova nyligen överlämnade till regeringen.

Debattartikeln i Dagens Industri: "Fördelningen av vacciner måste bli mer rättvis"

Branschorganisationernas uttalande: "Five steps to urgently advance covid-19 vaccine equity"