X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens Viktiga Vägval #5: Den patientnära forskningen – utmaningar och möjligheter för svensk Life Science

19 februari
Logotyp Vårdens viktiga vägval

Den 24 februari är det återigen dags för ett seminarium i serien Vårdens Viktiga Vägval och ämnet denna gång är klinisk forskning.

– Efter pandemin måste vi få i gång både den sjukvård och den forskning som fått vänta när vi fullt förståeligt prioriterat akut- och intensivvården. Det är en utmaning som samtidigt kan ge drivkrafter för att tänka nytt, menar Lifs vd Anders Blanck.

Anmäl dig här.

Livelänk till seminariet.

Coronapandemin i sig är ett tydligt exempel på behovet av goda förutsättningar för forskning och innovation inom hälso- och sjukvården. När nya sjukdomar bryter ut måste vården ha förmågan att ta fram ny kunskap och skapa och testa nya behandlingar.

– Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation. För att vi ska kunna bli det i en allt hårdare konkurrens måste vår forskning hålla högsta internationella standard och för det krävs ännu effektivare samverkan mellan akademin, hälso- och sjukvården och företagen inom Life Science-branschen, säger Anders Blanck.

Ett av målen i Life Science-strategin är att fler kliniska studier som bedrivs i samarbete med företag ska förläggas i Sverige. Hur det ska gå till är en av frågorna som kommer att diskuteras under seminariet.

– Vi brukar lyfta fram våra register, biobanker och infrastrukturer. Nu måste vi ta nästa steg och se till att både Life Science-företag och offentliga aktörer får tillgång till resurserna och att de används för att svenska patienter ska kunna ta del av nya behandlingar och innovationer genom en klinisk forskning i framkant, säger Anders Blanck.

Panel VVV5.png

Deltar i samtalet gör:

Jenni Nordborg, regeringens nationella samordnare Life Science

Olle Stendahl, professor emeritus medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet. Tidigare ordförande Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning

Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen, ordförande i Nationell Samverkansgrupp (NSG) forskning och Life Science

Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S) ordförande utbildningsutskottet

Anders Blanck, vd Lif

 

Tid: 24 februari 2021 kl. 12.00-13.00

Anmälan

Livelänk till seminariet