X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Välkommet besked att läkemedelsstatistiken utreds

20 februari
Pratbubbla och texten Lif kommenterar

I januari 2019 meddelade E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att myndigheterna inte längre skulle tillhandahålla statistik där ett enskilt läkemedel kunde identifieras. Den uppkomna situationen medförde försämrad insyn i den offentliga finansieringen av läkemedel och att den angelägna utvecklingen inom hälsodataområdet tog ett steg tillbaka.

Det är därför ett mycket välkommet besked att regeringen nu tillsatt en utredning om läkemedelsstatistiken som ska säkerställa att uppgifter som avser försäljningsstatistik för läkemedel i så stor utsträckning som möjligt ska kunna lämnas ut till de aktörer som tidigare haft åtkomst till dem. Utredaren ska undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att processer som är viktiga för både patient och samhälle ska kunna fortsätta, exempelvis ordnat införande av nya och effektiva läkemedel, finansiering, prissättning och subvention av läkemedel, hantering av bristsituationer inom läkemedelsområdet och utvecklingen av Life Science-branschen. Uppdraget uppfyller därmed de önskemål som Lif tidigare framfört.

Utredningstiden sträcker sig till den sista maj 2022. Under utredningstiden skulle E-hälsomyndigheten kunna genomföra ytterligare förbättringar av mer praktisk karaktär. Lif anser därför att regeringen bör ge myndigheten i uppdrag att parallellt med den nu beslutade utredningen hantera det faktum att läkemedelsstatistiken inte längre lämnas ut på samma sätt som tidigare trots att majoriteten av läkemedelsföretagen lämnat samtycken som omfattar ca 85 procent av försäljningen.

Lif efterfrågar även att E-hälsomyndigheten utarbetar en långsiktig plan för att stärka statistikverksamheten – i samverkan med övriga myndigheter och andra aktörer – i syfte att säkerställa en dynamisk utveckling, god kvalitet och en effektiv hantering för utlämnande. Annars riskerar den unika svenska läkemedelsstatistiken som byggdes upp under apoteksmonopolet att oåterkalleligen utarmas.

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU