X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Slopandet av patent och andra immateriella rättigheter ger inte fler covid-19-vacciner

9 december 2021
Vaccin och spruta

Upptäckten av omikron-mutationen i Sydafrika understryker behovet av fler och nya vacciner men också av ökad vaccinationstäckning, dvs. att så många som möjligt kan vaccineras så snabbt som möjligt. Att försämra patentskyddet kommer dock inte leda till en global ökad rättvisa för vaccinfördelningen, menar Lifs vd Anders Blanck.

Internationellt diskuteras just nu ett antal förslag på slopande av immateriella rättigheter, däribland patentskyddet för produkter relaterade till covid-19. Förhoppningen är att om skyddet för immateriella rättigheter minskar så skulle produktions- och distributionskapaciteten för vaccinerna öka. Lifs vd Anders Blanck ser tvärtom flera risker kopplade till det globala innovationssystemet ifall förslaget om slopat skydd för immateriella rättigheter och däribland främst patent skulle genomföras.

– Pandemin är långt ifrån över än, vilket upptäckten av den nya virusvarianten omikron tydligt visar, och för att kunna hantera både nuvarande pandemi och kommande pandemier måste de incitament och skydd som finns för forskning och framtagning av nya läkemedel upprätthållas – inte urholkas.

– Problemet med tillgången till vaccin kommer inte att lösas av försämringar i skyddet för de immateriella rättigheterna, dessa är istället en starkt bidragande orsak till att vi idag har flera godkända vacciner och att andra läkemedel för covid-19 är under utveckling och i godkännandeprocess.

Produktionen ökar

Produktionen av covid-19-vaccin sker idag i de fabriker som har kapacitet och kompetens för den komplexa och avancerade tillverkningsprocessen och som är godkända av myndigheter för sådan tillverkning. Sedan pandemins start har över 12 miljarder doser vaccin producerats och under första kvartalet nästa år förväntas produktionen av vaccin överstiga 16,2 miljarder doser. Under nästa år kommer huvudproblemet snarare vara fördelningen av vaccin mellan världens länder.

– Uppskalningen av vaccinproduktionen är en enorm prestation som till stor del har möjliggjorts av gränsöverskridande samarbeten samt licensiering, vilket varit möjligt tack vare det nu existerande immaterialrättsliga systemet och det är viktigt att det fortsätter att ske samarbeten inom området

Hinder för framtida forskning

Immateriella rättigheter, inklusive patent, är inte bara en förutsättning för produktion av nuvarande vacciner och läkemedel. Nya varianter av covid, men även framtida pandemier och sjukdomar, kräver fortsatt kraftfulla satsningar på forskning och utveckling och detta stimuleras av ett robust immaterialrättsligt system.

– Patent skapar incitament och drivkrafter för innovationer och är en förutsättning för att få fram nya vacciner och läkemedel, säger Karolina Rondahl som arbetar med immaterialrättsfrågor på Lif.

Hon menar också att det nuvarande systemet för patentskydd och andra immateriella rättigheter måste bibehållas och att Sverige måste fortsätta vara en stark internationell röst inom till exempel WTO för patentskydd.

– Det är tack vare patentskyddet och andra incitament som vi ser både omfattande och långsiktiga investeringar i forskning och utveckling, vilket bland annat bidragit till det snabba framtagandet av de nya vaccinerna. Man får inte heller glömma att dessa vacciner har tagit många år att utveckla och är baserad på gedigen grundforskning, som möjliggjorts av det nuvarande immaterialrättsliga systemet, mot covid-19 och det pågående arbetet med framtagandet av nya och förbättrade vacciner samt läkemedel.

Fem steg för att öka tillgången på vacciner

Den europeiska branschföreningen för forskande läkemedelsföretag EFPIA lyfter fram fem viktiga insatser för att öka den globala tillgången till vacciner:

  • Öka dosdelning mellan länder. Alla länder som kan måste dela doser med de länder som behöver, och hålla de överenskommelser man ingått.
  • Fortsätta optimera produktionen. Läkemedelsföretagen ska fortsätta investera i produktionsanläggningar, komponenter och arbetskraft med mera.
  • Säkerställa att handelshinder som hämmat globala leveranskedjor tas bort. Vaccin består av många olika komponenter som produceras av olika aktörer i olika länder. Flödet av och tillgången till dessa komponenter måste vara god och inte försvåras av olika handelsrelaterade hinder. Under pandemin har handelshinder som olika länder infört försvårat det fria flödet, alla sådana hinder måste bort.
  • Stödja länders förmåga att genomföra vaccinationsprogram. Sverige och andra höginkomstländer måste ge stöd till länder med bristfällig hälso- och sjukvård och till upprättande av vaccinationsprogram.
  • Säkerställa incitament för fortsatt innovation genom att bevara det nuvarande immaterialrättsliga systemet.

Efpias prognos för produktionen av covid-19-vaccin

prognos-vaccindoser kopiera.png

Tack vare de immateriella rättigheterna kan vi idag se:

  • Fyra covidvacciner godkända för användning, ett som granskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och tre som är under så kallad löpande utvärdering av EMA.
  • En stadigt ökande produktion av vacciner. Sedan covid-19-pandemin startade har produktionen ökat med över 1,2 miljarder doser per månad. I denna takt kommer det i december 2021 att ha producerats cirka 12 miljarder doser.
  • Tre läkemedel godkända för användning, fem ansökningar under granskning av EMA och ett under löpande granskning av EMA.
Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar

Foto på kontaktpersonen
Karolina Rondahl Trainee

Trainee