X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Samarbete är nyckeln till framgång i hållbarhetsarbetet

20 december 2021
Bengt Mattson

Ingen kan göra allt själv, men tillsammans kan vi uppnå enormt mycket. I arbetet med att bekämpa hotet från antibiotikaresistensen och säkra en hållbar utveckling i läkemedelsbranschen anammar Lif den insikten fullt ut, skriver Bengt Mattson.

Jag har i krönikorna detta år berört flera av de globala hållbarhetsmålen. Ett mål som inte riktigt har fått den uppmärksamhet det förtjänar är det sista, men absolut inte minst viktiga. Mål 17 handlar om samarbeten, eller ”genomförande och globalt partnerskap” som det officiellt benämns. Utan en god samverkan mellan alla aktörer i samhället kommer vi aldrig kunna skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Mål 17 är helt enkelt fundamentet som alla andra hållbarhetsmål vilar på.

Att samverkan är en nyckel till framgång gav jag ett kort exempel på i krönikan i november, där jag beskrev hur företag, akademi och det offentliga tillsammans möjliggjorde att covid-19-vacciner fanns tillgängliga inom ett år efter att coronaviruset identifierats.

Viktiga inspel till Lifs hållbarhetsstrategi

I Lifs pågående arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi för läkemedelsbranschen samt en handlingsplan mot antibiotikaresistens har vi fullt ut anammat insikten att samverkan är nödvändigt. Den 25 november bjöd vi in branschens intressenter till ett seminarium för att diskutera innehållet i hållbarhetsstrategin. Vilka är de viktigaste frågorna för läkemedelssektorn och hur tycker de att vi ska adressera de utmaningarna? Föga överraskande stod utsläpp av läkemedelssubstans från tillverkning och patientexkretion högt upp på intressenternas prioriteringslistor. Inspelen om åtgärder för att minska klimatpåverkan överraskade inte heller. Något förvånad blev jag dock över att så få sociala hållbarhetsaspekter lyftes. Som ni som har läst mina tidigare hållbarhetskrönikor vet, anser jag att det finns mycket viktiga frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och anti-korruptionsarbete som varken vi eller andra aktörer i läkemedlens värdekedja får tappa fokus på.

Inspelen den 25 november tar vi med i vårt arbete med strategin. Det kommer att hjälpa oss att säkerställa att den skapar rejält värde för såväl patienter som för våra företag och samhällets övriga aktörer.

Vässad samverkan mot antibiotikaresistens

Jag vill i detta sammanhang även lyfta upp vårt arbete med en handlingsplan mot antibiotikaresistens (AMR). Som jag beskrev i förra månadens krönika så är behovet av åtgärder för att bromsa resistensutvecklingen av enormt stor vikt och vi måste alla samverka i detta arbete.

Lif har tagit fram en handlingsplan med det klara målet att Sverige ska fortsätta agera som en internationell ledare i arbetet mot antibiotikaresistens och nyttja sitt ordförandeskap i EU våren 2023 för att flytta fram positionerna ytterligare.

För att säkerställa att läkemedelsbranschen är på rätt väg i sin del av arbetet och bjuda in till ökad samverkan har vi skickat ut handlingsplanen på remiss till en lång rad intressenter. Jag hoppas att de tolkar detta positivt och vill fortsätta ta sig an antibiotikaresistensutmaningen med gemensamma krafter. Ingen kan göra allt själv, men vi kan alla göra enormt mycket tillsammans.Lifs hållbarhetsseminarium den 25 november går att se på Youtube 

Vill du läsa mer om handlingsplanen så hittar du information om AMR samt själva handlingsplanen på Lifs webbplats 

Hållbarhetsmål i krönikan

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap