X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Positivt besked om avgiften för kliniska läkemedelsprövningar

21 december 2021
Illustration pratbubbla

Regeringen har nu beslutat att avgifterna för kliniska läkemedelsprövningar den kommande femårs-perioden inte kommer att höjas så kraftigt som tidigare befarats.

– Det här är en viktig signal från regeringen att man menar allvar med målet i Life Science-strategin om att öka antalet företagsinitierade läkemedelsprövningar i Sverige, säger Sofia-Maria Annell, policyansvarig för kliniska prövningar vid Lif.

Den nya EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel som börjar gälla i slutet av januari innebär såväl en ny sammanhållen process för ansökan såväl som investeringar i bland annat IT-infrastruktur för Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten och regionernas biobanker. Läkemedelsverket har tidigare aviserat behovet av att höja avgifterna för kliniska prövningar från dagens 50 000 kronor upp till 150 000 kronor, dvs. en ökning med 150 procent, för full kostnadstäckning av myndigheten.

Regeringen har nu i ett pressmeddelande gett det positiva beskedet att ansökningsavgiften för kliniska läkemedelsprövningar under perioden 2022–2026 fastställts till 55 000 kronor, och att mellanskillnaden betalas av staten. Regeringen lyfter fram att satsningen är en viktig del i att stötta den kliniska forskningen i Sverige och även det uttalade målet öka antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som är en av de 30 målsättningarna i den nationella Life Science strategin.

– Goda förutsättningar för att genomföra företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar är viktigt för att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv Life Science-nation och det är en prioriterad fråga för Lif, säger Sofia-Maria Annell.

– Därför är detta ett glädjande besked. Regeringen visar att man menar allvar med ambitionen uttalad i Life Science strategin, att man fattar beslut som kan öka takten i implementeringsarbetet.


Länk till regeringens pressmeddelande

Foto på kontaktpersonen
Sofia-Maria Annell Junior sakkunnig policy