X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsexport för 71 miljarder

1 december 2021

Läkemedel fortsätter att vara en viktig del av den svenska varuexporten trots viss inbromsning under första halvåret 2021 visar SCBs statistik för det tredje kvartalet. Importen har ökat något men utrikes export genererar fortfarande ett överskott på över 30 miljarder.

– Vi ser en fortsatt nedgång jämfört med 2020 men givet att vi fortfarande befinner oss i en pandemi så är det starka exportsiffror och vi har flera stora och framgångsrika läkemedelsföretag med produktion i Sverige säger Anders Blanck, Lifs vd.

Sverige exporterade under de tre första kvartalen 2021 läkemedel för 71,7 miljarder kronor. Importen av läkemedel ökade under samma period med 3,5 procentandelar till 39,8 miljarder kronor vilket genererar ett positivt exportnetto på nära 32 miljarder.

Läkemedel är en viktig del av den svenska varuexporten och har under de senaste två åren ökat kraftigt. Växande internationella marknader och svensk förmåga att utveckla avancerad tillverkning skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av den svenska läkemedelsexporten.

– Om vi ser att inbromsningen fortsätter under 2021 så är det viktigt att analyserara varför. Life Science branschen är numera en svensk basindustri och det är viktigt för framtiden att företagen fortsätter att investera och producera i Sverige, säger Anders Blanck.

Svensk läkemedelsexport de senaste sex åren:

2020: 115 mdkr
2019: 105 mdkr
2018: 82 mdkr
2017: 74 mdkr
2016: 70 mdkr
2015: 71 mdkr

 

SCBs statistik