X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif lyfter läkemedelsföretagens bidrag till de globala målen

1 november
Illustrationer som symboliserar de 17 globala hållbarhetsmålen

I november gör Lif en digital kampanj om läkemedelsbranschens arbete med de globala målen i FN:s färdplan för hållbar utveckling, Agenda 2030. Ett antal medlemsföretag har bidragit med exempel på insatser för uppfyllandet av de globala målen, i huvudsak på det nationella planet.

– Lif vill skapa engagemang för det långsiktiga hållbarhetsarbetet genom att visa upp vad branschen och läkemedelsföretagen gör, berättar Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson. I kampanjen lyfter vi exempel på initiativ som bidrar till de globala hållbarhetsmålen och jag är stolt över det breda spannet. För läkemedelsföretagen är målet om god hälsa det område där vi har störst möjlighet att påverka, men vi gör så mycket mer. Bland exemplen finns bland annat insatser för hållbarhetsmålen om klimatet, jämställdhet, utbildning och miljö.

Ingår i ett bredare hållbarhetsarbete

Kampanjen är en del av ett större arbete med hållbarhetsfrågor på Lif. Just nu pågår arbetet med en hållbarhetsstrategi för läkemedelsbranschen som kommer att färdigställas under hösten. I slutet av november presenteras de viktigaste delarna på konferensen ”Läkemedelsbranschen och de globala hållbarhetsmålen – nästa steg”.

– Vi har bjudit in representanter från hela läkemedelsområdet för att få inspel på strategin, säger Bengt Mattson. Vi behöver samarbeta och täcka in alla aspekter för att formulera en strategi som verkligen gör skillnad och bidrar till hållbar utveckling.

Läs om företagens exempel på arbete med de globala målen

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4