X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Regional satsning ger mersmak

14 oktober 2021
Folk i rörelse i Stockholm

Region Stockholm lyfter i sin budget för 2022 fram satsningar inom Life Science-området och ökar anslagen för såväl Centrum för hälsodata som Stockholms medicinska biobank.

– Det är välkommet och viktigt att man från regionen markerar att strategin också innebär riktade ekonomiska satsningar och att man nu stärker upp två strukturer som utgör viktiga grundpelare för regionens Life Science-arbete, säger Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert.

Stockholmsregionen har en Life Science-strategi med höga ambitioner. Under hösten ska man ta fram handlingsplaner för bland annat hälsodata och samverkan och ambitionen är att de ska utarbetas i samarbete med aktörerna inom Life Science-sektorn.

– Vi har i vårt tidigare remissvar lyft att vi tycker att regionala satsningar som denna är viktiga för att utvecklingen också ska utgå från regionala styrkeområden. En annan viktig del är samverkan med näringslivet som vi ser behöver fortsatt utvecklas för att dra nytta av samtliga aktörers kompetens och kunskap på bästa sätt och vi bidrar gärna i det utvecklingsarbetet, konstaterar Frida Lundmark.

Lif har också lyft behovet av att övriga svenska regioner inspireras av skapandet av Centrum för hälsodata och inrättar liknande centra utifrån en nationell modell som kan sammanlänkas.

– Om vi i Sverige kan skapa goda förutsättningar för användning av moderna tekniker som möjliggör komplexa analyser av data från journaler, röntgenbilder, biobanksprover och laboratorievärden för att öka förståelsen av biologiska mekanismer bakom sjukdomar, kan det leda till utveckling av både nya behandlingsformer och ny diagnostik som gagnar patienter i hela landet, inte bara region Stockholm.

Magnus Lejelöv leder arbetet med Lifs regionala grupper men också frågorna om hur digitalisering kan förbättra svensk hälso- och sjukvård. Han ser också positivt på Region Stockholms satsning.

– Region Stockholm tillhör de regioner som kommit längst när det handlar om att ta fram en regional Life Science-strategi som stöttar införandet av den nationella. De har också fått i gång samverkan mellan de olika aktörerna inom Life Science-systemet vilket är en förutsättning för att nå målen. Just initiativet Centrum för hälsodata hoppas jag ska bidra till att vi löser upp frågan om tillgång till hälsodata, både för andra regioner och för näringslivet.

 

Pressmeddelande om Region Stockholms satsning

Lifs remissvar

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy