X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif välkomnar satsning på miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

23 september 2020

I höstbudgeten kom nyheten att regeringen skjuter till pengar för att finansiera en försöksverksamhet med en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, detta för att ge Sverige möjligheten att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav på läkemedelsproduktion och minska de utsläpp av läkemedelsrester som tillverkningen kan orsaka.

Enligt uppgifter från Jakob Lundgren, pressekreterare åt miljö- och klimatminister Isabella Lövin, till Läkemedelsvärlden kan miljöpremien komma att införas i periodens vara-systemet.

Lif har drivit frågan om miljöbedömning inom periodens vara-systemet

Lif har länge drivit frågan om en miljöpremie inom ramen för generikautbytet. Det skulle möjliggöra att miljöhänsyn vägs in i beslutet om vilka produkter som blir periodens vara (de billigare men medicinskt likvärdiga läkemedel kunderna erbjuds att byta till när de hämtar ut recept på apoteket).

– Idag är det endast priset som avgör, vilket leder till att läkemedel med grönare produktion och mindre inverkan på miljön inte får någon fördel, säger Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson. Miljöbedömning inom periodens vara-systemet skulle öka incitamenten för fler tillverkare att investera i miljöanpassad produktion.

Antibiotika bör ingå i pilotprojektet

Läkemedelsvärlden uppger också att antibiotika, könshormoner och NSAID-läkemedel är aktuella kandidater för pilotprojektet. Bengt Mattson säger att det vore lämpligt att satsa på antibiotika.

– Lif har tidigare lagt fram ett förslag om att inkludera miljöhänsyn vid beslutet om vilka antibiotika som ska utses till periodens vara och det vore klokt att låta antibiotikaprodukter ingå i försöksprojektet. Minskade utsläpp av antibiotika är ett viktigt led i bekämpandet av den ökande antibiotikaresistensen. Det är också ett område där det finns ett brett utbud av produkter att bedöma, eftersom antalet tillverkare av generika är jämförelsevis högt. Det ger god möjlighet att jämföra olika produkter med samma aktiva substans från flera producenter.

För att driva pilotverksamheten får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 5 miljoner kronor 2021. För 2022 och 2023 tillförs 11 miljoner respektive 3 miljoner kronor.